הדף היומי מסכת חולין דף פד

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מתי ראוי לאכול בשר?

מה קודם, לקנות אוכל לעצמו או לבני ביתו?
ומדוע מים שאינם רתוחים מסוכנים לשתיה?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף פד

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים