הדף היומי מסכת חולין דף ע

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

פרה במעי גמל, מה דינה?

את מי בלעה החולדה?
ובאיזה מקרה מותר להשליך בכור לכלבים?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף ע

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים