הדף היומי מסכת חולין דף עא

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מדוע היה "חבל על בן עזאי"?

מה מגיע עד לרקיע?
ומה דינו של אדם שבלע טבעת?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף עא

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים