הדף היומי מסכת חולין דף סד

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם מותר לקנות ביצים מן הגוי?

מה הדין ביצה שיש בה דם?
ומי היא "בת יענה"?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף סד

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים