הדף היומי מסכת חולין דף סג

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה אמר רבי יוחנן כאשר ראה נמלה?

כמה סוגי דגים יש בעולם?
ומיהו העוף שכאשר ישרוק, יבוא המשיח?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף סג

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים