הדף היומי מסכת חולין דף נד

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מי שימש שלשה תנאים?

האם אפשר להוסיף על הטריפות?
ומי אינו צריך לעמוד בפני תלמידי חכמים?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף נד

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים