הדף היומי מסכת חולין דף מז

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

להיכן הגיעו כל גדולי הדור?

כמה חלקים יש בריאה?
וכיצד הציל רבי נתן את התינוק ממוות?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף מז

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים