הדף היומי מסכת חולין דף ב

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

ילד ששחט, האם שחיטתו כשרה?

האם ראוי לידור נדרים?
ומה הפירוש "על טהרת הקודש"?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף ב

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים