הדף היומי מסכת זבחים דף עב

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה הקשר בין אגוזי פרך ודלעת יוונית?

האם כלאים בטלים בתערובת?
ומה דינם של ככרות בעל הבית?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת זבחים דף עב

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים