הדף היומי מסכת הוריות דף ח

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה דיבר הקב"ה במעמד הר סיני?

כמה מצוות קיבלו ישראל במרה?
והאם בעבודה זרה יש "כח הציבור"?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת הוריות דף ח

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים