הדף היומי מסכת בכורות דף נ

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

אלו מטבעות נתן עפרון לאברהם?

הסוטר בפני חברו, כמה עליו לשלם לו?
ומדוע ביקשו לגנוז כל כסף וזהב שבעולם?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת בכורות דף נ

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים