האם שלושה שאכלו ושכחו לזמן יכולים לזמן לאחר ברכת המזון?

הדף היומי בהלכה ו' בשבט מתחילת סימן קצ"ד עד סימן קצ"ה

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן קצ"ד סעיף א'

- אם מצטרפין לזימון אם לאו -

ג' שאכלו ושכחו לזמן האם שייך זימון אחר בהמ"ז? | אחד מהג' ששכח ובירך האם מצטרף עם חבריו לזימון? | יצא אחד מהמסובין החוצה, האם צריך דווקא לשבת עם חבריו לזימון? | ג' שאכלו ואין אחד שיודע בהמ"ז בשלימות, האם מזמנים? | יודע רק חצי ברכה האם מברך? | יודע רק ברכה אחת האם מברכה לבדה?

ג' אנשים שאכלו יחד ושכחו ולא זימנו, וברכו בהמ"ז, ולאחר בהמ"ז נזכרו שלא זימנו, זימון שייך רק קודם בהמ"ז, והטעם, שהרי זימון פירושו שמזדמנים ומכינים את עצמם יחד לברך ולהודות להקב"ה בהמ"ז, וא"כ ודאי שזה שייך רק לפני ולא יכולים לזמן למפרע.
באופן שאחד מהם בלבד שכח ובירך בהמ"ז קודם השניים האחרים, והם עדיין לא בירכו, יכולים השניים לצרף את אותו שבירך, אע"פ שהוא כבר לאחר בהמ"ז, אא"כ הוא הצטרף עם אחרים שאז פקע ממנו חובת זימון.


סעיף ב'
כאשר ג' אנשים אוכלים יחד ואחד מהם יצא החוצה, הם קוראים לו שיחזור לזמן, וא"צ לשבת איתם יחד, אלא מספיק שעומד על הפתח ומצטרף, וזה הכל בזימון של ג', אבל בזימון של עשרה, צריך לשבת איתם יחד ואז מצטרף לזימון.


סעיף ג'
ג' שאכלו ורוצים לזמן, ואף אחד מהם אינו יודע את בהמ"ז בשלימות, אלא ראובן יודע ברכה ראשונה, שמעון יודע את השנייה, ולוי את השלישית, ואת הרביעית אף אחד לא יודע, יזמנו וכל אחד יוציא את חבריו בברכה שיודע, וברכה רביעית כיון שהיא דרבנן א"צ לברכה כלל, ואם כל אחד יודע רק חצי ברכה אין לברך, כי אין ברכה לחצאין.

אם יש לו אפשרות לברך רק ברכה אחת בלבד, מבואר במ"ב, שיש בזה מחלוקת האם ברכות מעכבות זו את זו או לא, ולענין דינא, אם אכל כדי שביעה שהחיוב של בהמ"ז הוא מה"ת, ברכות לא מעכבות זו את זו, ויברך.

מהו סוד ההצלחה?
הזוג מניו יורק היו מוכנים לחיות על לחם צר ומים לחץ, רק לא לעזוב את הכולל...
מדוע לא מתחילים את זמן חורף מיד אחרי החגים?
צפו: באמצע ההקפות נפל ספר התורה. המתפללים לא ידעו את נפשם...
הנהג לא מגיע בשעה שנקבעה, עורך הדין נרדם והכל נראה חסר סיכוי...
לפתע אני שומע רחש מאחד החדרים. זה היה קצת מוזר...
הופיע! לקראת שבת - פרשת לך לך
''הכל שווה כדי שלאבא יהיה קשר טוב עם הילד!''
טענתו של עורך הדין, גררה פרץ צחוק אדיר מפיות כל הנוכחים...
"הסיפור התפרסם והכה גלים..."
"תקשיב חבוב, סידרו אותך וקנית אופניים גנובים, אבל עכשיו פתחת חשבון עם בורא עולם..."
מה תעשו היום לסימן טוב לכל השנה?
"הצרור נעלם ובתוכו המפתח היחיד לרכב שלי"
רוצה לפתוח חלון? שלם 10 ש''ח
"אצלי הדלת פתוחה כל היום!"
"לא התפלאתי כשהרופא הסתכל עלי כמי שאיבד את דעתו..."
כמה דבש מייצרת דבורה משך כל ימי חייה?
ברגע אבוד, כשאין מה למרוח בסנדוויץ' של הילד...
הבחורים שניצחו את הפוליגרף המשטרתי
מה עשה הטייס הגרמני בבית הכנסת לפני שהפציץ אותו?
צפו: שיעור המחשה מיוחד על יצור השופר וכשרותו
מדהים: הבקשה הקטנה של מרן הגראי"ל זצוק"ל
הימים הללו הם שעת כושר. אל תחמיץ אותם!
"באמצע בין הזמנים אני מקבל מכתב נוסף ממס-הכנסה. פתחתי. אני קורא ולא מאמין!"...
מה היה דחוף כ"כ לאינסטלטור, לפצח גרעינים באמצע הדרשה?

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים