האם שלולית ברחוב נחשבת רשות הרבים?

ז' בשבט תשע"ט - סימן שמ"ה - סעיף י"ג- סעיף י"ד

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אימים ונהרות איזה רשות הם נחשבים?מדוע המקום שלפני החנויות שבו יושבים הסוחרים נחשב כרמלית? ובאיזה אופן מבוי מוגדר כרמלית?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שמ"ה סעיף י"ד במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

באופן כללי, הגדרת 'כרמלית' היא, מקום כזה שמצד אחד הוא מסור לרבים, ומצד שני לא ניחא תשמישתיה לרבים, וכגון ים, ודין כרמלית מן התורה הוא, שמותר להוציא ולהכניס מרה"י ומרה"ר, אל הכרמלית ומהכרמלית, ומדרבנן, כרמלית קובעת רשות לעצמה, ואסור להכניס או להוציא מהכרמלית אל רה"י או אל רה"ר.

לכאורה קשה, מדוע ים או נהר לא יחשבו לרה"י, והרי כפי שלמדנו לעיל בסעיף י"א, שמחיצות לא חייבות להיות לגובה, אלא גם מחיצות לעומק נחשבות מחיצות, וא"כ, השיפוע שהקרקעית של הים משפעת והולכת, תחשב למחיצה, וכמו שלמדנו שם, שגומא ברה"ר עמוקה י' ורחבה ד' על ד', נחשבת כרה"י, כיוון שהדפנות של הגומא הם המחיצות, וא"כ מדוע שלא יהיה כך בים או נהר?

מת' המ"ב:

א. כיוון שהשיפוע לא חד אלא משפע לאט לאט, הוא לא מוגדר כמחיצה, וכדי שיחשב כמחיצה, צריך שהוא יהיה בשיפוע חד של מתלקט י' בתוך ד' אמות, דהיינו, שתוך ד' אמות לאורך, הוא נעשה בשיפוע של י' טפחים, ואם השיפוע פחות מזה, אינו נחשב כמחיצה.

ב. כיוון שהמחיצות לא נראות זו לזו, שהרי אדם העומד על שפת הים, לא רואה את המחיצות המקיפות את הים, ממלא המחיצות לא מצטרפות יחד כדי לעשות את הים שביניהם לרה"י.

שלולית הנמצאת ברה"ר, מבואר במ"ב שהדבר תלוי, אם היא עמוקה י' טפחים, אינה נחשבת כרה"ר, ואם יש בה רוחב של ד' על ד' טפחים, ועומקה י' טפחים, נחשבת ככרמלית או אפילו כרה"י ממש, ואם עומקה פחות מי' טפחים, היא מוגדרת כרה"ר, ויש מי שאומר, שצריך להיות דווקא אם בני רה"ר הולכים בתוך המים שבשלולית, אבל אם השלולית לא רחבה, ובני רה"ר קופצים ומדלגים עליה, אינה נהפכת להיות רה"ר, ויש מי שאומר שאין חילוק, וגם באופן שאינה רחבה ומדלגים עליה, בכ"א היא נחשבת רה"ר.

מקום שלפני החנויות ששם יושבים הסוחרים, כיוון שהמקום לא נח להילוך של רה"ר, הוא נחשב כרמלית.

'איצטבא', דהיינו, עמודים שהסוחרים מניחים עליהם את הסחורה ולפניהם יש איצטבא, היא לא מוגדרת כרה"ר, אלא כרמלית וגם המקום שבין העמודים, כיוון שהוא לא נח להילוך של בני הרבים, הוא מוגדר ככרמלית.

קרן זווית הסמוכה לרה"ר שלא נח לרבים ללכת שם, זה מוגדר כרמלית.

מבואות שיש להם ג' מחיצות ואין להם לחי או קורה ברביעית, אסור לטלטל בהם, ומבואות אלו מוגדרים כרמלית.

הגבהה באמצע רה"ר, כגון תלולית של עפר או עמוד, אם הם גבוהים י' ורוחבם ד', הם רה"י, ואם הם מג' ועד ט', או עד י', הם מוגדרים כרמלית, וכן חריץ או גומא ברה"ר שעומקה פחות מי' ואין לו מחיצות י', והרוחב שבתוך החריץ הוא ד' על ד' טפחים, הוא קובע רשות לעצמו, והוא נידון ככרמלית.

לא מוצאים את המפתחות, אולי את הכרטיס?
"מי זה היה 'ראביי נאקמאן פראם ברסלב'?..."
מפתיע: האשה נכנסה לחדרי ודרשה: "אתה מחזיר עכשיו את הכסף למי שהעביר אותו!"
מאיפה נחתו אצלי אלף שקלים?
מי לא רוצה להצליח בכל מעשי ידיו?
מהו סוד ההצלחה?
הזוג מניו יורק היו מוכנים לחיות על לחם צר ומים לחץ, רק לא לעזוב את הכולל...
מדוע לא מתחילים את זמן חורף מיד אחרי החגים?
צפו: באמצע ההקפות נפל ספר התורה. המתפללים לא ידעו את נפשם...
הנהג לא מגיע בשעה שנקבעה, עורך הדין נרדם והכל נראה חסר סיכוי...
לפתע אני שומע רחש מאחד החדרים. זה היה קצת מוזר...
הופיע! לקראת שבת - פרשת וירא
''הכל שווה כדי שלאבא יהיה קשר טוב עם הילד!''
טענתו של עורך הדין, גררה פרץ צחוק אדיר מפיות כל הנוכחים...
"הסיפור התפרסם והכה גלים..."
"תקשיב חבוב, סידרו אותך וקנית אופניים גנובים, אבל עכשיו פתחת חשבון עם בורא עולם..."
מה תעשו היום לסימן טוב לכל השנה?
"הצרור נעלם ובתוכו המפתח היחיד לרכב שלי"
רוצה לפתוח חלון? שלם 10 ש''ח
"אצלי הדלת פתוחה כל היום!"
"לא התפלאתי כשהרופא הסתכל עלי כמי שאיבד את דעתו..."
כמה דבש מייצרת דבורה משך כל ימי חייה?
ברגע אבוד, כשאין מה למרוח בסנדוויץ' של הילד...
הבחורים שניצחו את הפוליגרף המשטרתי
מה עשה הטייס הגרמני בבית הכנסת לפני שהפציץ אותו?
צפו: שיעור המחשה מיוחד על יצור השופר וכשרותו
מדהים: הבקשה הקטנה של מרן הגראי"ל זצוק"ל
הימים הללו הם שעת כושר. אל תחמיץ אותם!
"באמצע בין הזמנים אני מקבל מכתב נוסף ממס-הכנסה. פתחתי. אני קורא ולא מאמין!"...
מה היה דחוף כ"כ לאינסטלטור, לפצח גרעינים באמצע הדרשה?

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים