האם ראוי שיחיד יברך ברכת המזון על הכוס?

הדף היומי בהלכה ג' בטבת סימן קפ"ב סעיף ב' עד סעיף ג'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן קפ"ב סעיף ב'

- דין כוס ברכת המזון, ושלא יהא פגום -

מנין שמברכים בהמ"ז על כוס יין? | האם גם יחיד מברך על כוס? | דווקא יין או גם שאר משקאות? | טעם המנהג כהיום לברך על שכר | מה טעם הנוהגים שלא לאחוז הכוס בידם?

סימן זה עוסק בכוס של בהמ"ז, בסעיף א' מבואר, שחז"ל למדו מהפסוק, "כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא" שכאשר מברכים בהמ"ז ראוי לברך על כוס יין, ויש מי שאומר, שכאשר אין לאדם כוס יין, ראוי לו להמתין ולדלג סעודה אחת, עד שיזדמן לו כוס יין, ויאכל, ויברך בהמ"ז על כוס יין, ויש מי שאומר, שזה לא חיוב עד כדי כך, אבל זה ודאי מצוה מן המובחר, נחלקו הדעות, האם רק כאשר מברכים בשלשה אז מברכים על כוס יין, או גם ביחיד, ולהלכה אומר המ"ב, שיחיד לא יברך על כוס יין.

דן השו"ע בסעיף ב', האם צריך דווקא יין, או שאפשר גם שאר משקאות, באופן עקרוני הדין הוא, שצריך דווקא כוס של יין, אא"כ שאר המשקאות הם חמר מדינה, כלומר, כשיין אינו מצוי, ואז המשקה הנפוץ הוא שאר משקאות כגון בירה, מיץ ענבים, אבל לא מים.
הרמ"א אומר, שמה שנוהגין במדינות אלו לברך על שכר אין למחות בידם, ומבאר המ"ב כוונתו, שבמדינות אלו אע"פ שהשכר לא חמר מדינה, כיון שכדי שהדבר יהיה חמר מדינה צריך שיתקיימו ב' תנאים, ראשית, שהיין לא מצוי, ושנית, ששאר משקאות כן נפוצים, ובמדינות אלו אמנם שאר משקאות נפוצים, אבל יין גם מצוי, לכן שאר משקאות אינם חמר מדינה, ולכן אין למחות בידם, כיון שי"א שבהמ"ז לא טעונה כוס, וזה רק מצוה מן המובחר, ועוד, כיון שיש שיטות הסוברות, שכאשר קבעו את הסעודה על אותו משקה, אפשר לברך עליו אע"פ שהוא לא חמר מדינה, וא"כ יש כאן ב' צירופים, ומחמת זה נוהגים היום לברך בהמ"ז על שכר, אע"פ שזה לא בטוח חמר מדינה, ואפילו שהיין נמצא בעיר, כיון שהוא יקר אינו נחשב למצוי, ובכל מקרה מצוה מן המובחר לברך על יין.

הרמ"א מביא שיש שנוהגים שלא לאחוז את הכוס בידו בשעת בהמ"ז כאשר הם מברכים ביחיד, אלא מניחים אותו לפניהם, שהרי יש מי שאומר, שיחיד לא צריך לברך על כוס, ויש מי שאומר שכן, ולכן מניחים את הכוס לפניהם, וממה נפשך אם זה לא, אז הכוס לא קשור אליו, ואם זה כן, אז הכוס שייך אליו, ומנהג זה נכון על דרך הקבלה, כיון שהזוהר מחמיר שיחיד לא יברך בהמ"ז על כוס לכן יניח לפניו.

לא מוצאים את המפתחות, אולי את הכרטיס?
"מי זה היה 'ראביי נאקמאן פראם ברסלב'?..."
מפתיע: האשה נכנסה לחדרי ודרשה: "אתה מחזיר עכשיו את הכסף למי שהעביר אותו!"
מאיפה נחתו אצלי אלף שקלים?
מי לא רוצה להצליח בכל מעשי ידיו?
מהו סוד ההצלחה?
הזוג מניו יורק היו מוכנים לחיות על לחם צר ומים לחץ, רק לא לעזוב את הכולל...
מדוע לא מתחילים את זמן חורף מיד אחרי החגים?
צפו: באמצע ההקפות נפל ספר התורה. המתפללים לא ידעו את נפשם...
הנהג לא מגיע בשעה שנקבעה, עורך הדין נרדם והכל נראה חסר סיכוי...
לפתע אני שומע רחש מאחד החדרים. זה היה קצת מוזר...
הופיע! לקראת שבת - פרשת וירא
''הכל שווה כדי שלאבא יהיה קשר טוב עם הילד!''
טענתו של עורך הדין, גררה פרץ צחוק אדיר מפיות כל הנוכחים...
"הסיפור התפרסם והכה גלים..."
"תקשיב חבוב, סידרו אותך וקנית אופניים גנובים, אבל עכשיו פתחת חשבון עם בורא עולם..."
מה תעשו היום לסימן טוב לכל השנה?
"הצרור נעלם ובתוכו המפתח היחיד לרכב שלי"
רוצה לפתוח חלון? שלם 10 ש''ח
"אצלי הדלת פתוחה כל היום!"
"לא התפלאתי כשהרופא הסתכל עלי כמי שאיבד את דעתו..."
כמה דבש מייצרת דבורה משך כל ימי חייה?
ברגע אבוד, כשאין מה למרוח בסנדוויץ' של הילד...
הבחורים שניצחו את הפוליגרף המשטרתי
מה עשה הטייס הגרמני בבית הכנסת לפני שהפציץ אותו?
צפו: שיעור המחשה מיוחד על יצור השופר וכשרותו
מדהים: הבקשה הקטנה של מרן הגראי"ל זצוק"ל
הימים הללו הם שעת כושר. אל תחמיץ אותם!
"באמצע בין הזמנים אני מקבל מכתב נוסף ממס-הכנסה. פתחתי. אני קורא ולא מאמין!"...
מה היה דחוף כ"כ לאינסטלטור, לפצח גרעינים באמצע הדרשה?

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים