האם צריך לשתף קטן בעירוב?

א' אייר תשע"ט - סימן שע"א- סעיף ו'- סימן שע"ב - סעיף א'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמה החידוש בכך שאדם גוסס אוסר על אחרים?באיזה אופן מותר לטלטל כלים גם ללא עירובי חצרות? האם מותר לטלטל מגג גבוה לגג נמוך?ומה הדין כאשר בני החצר שעירבו רוצים להוציא כלים מהבתים לחצר?  • שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שע"א סעיף ו'  – סימן שע"ב סעיף ג' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אחד מבני החצר שהיה גוסס, בכ"ז הוא אוסר על אחרים, עד שישבצו גם אותו בעירוב ויערבו גם עליו, והחידוש בזה הוא, שהייתי חושב שכיוון שהוא גוסס, ממילא הדירה שלו נחשבת כדירה בלי בעלים ולא צריך לערב עבור הרשות שלו, קמ"ל, שכל עוד והוא חי, הוא נחשב כחי גמור לכל דבר.

מביא המ"ב בשם המג"א, שאם אותו גוסס מת במשך השבת, לא אומרים 'שבת כיוון דהותרה הותרה', כיוון שרוב גוססים למיתה, ומשעה שהוא מת, העירוב מתבטל והוא אוסר, וכאשר גר איתו אדם אחר באותו בית, העירוב לא מתבטל, וכאשר ירש אותו אחד מהשוק שלא עירב עם בני החצר, או כאשר ירש אותו אחד מבני החצר שגר בבית נפרד, באופן כזה כאשר הבעלים מת, אם הוא היה גוסס, העירוב מתבטל.

קטן שיש לו בית בחצר, צריך לשתף אותו בעירוב, ואע"פ שהוא לא יכול לאכול כזית, בכ"ז הרשות שלו אוסרת בחצר, אבל האורח אינו אוסר, וכמו שנתבאר בסי' ש"ע.

מה שצריך עירובי חצירות, זה רק בכדי שיהיה מותר להוציא ולטלטל כלים שבכניסת השבת היו בבית, אבל כלים ששבתו בחצר, או בקרפיפות, או בגג, או במבוי, מותר לטלטל אותם מחצר לחצר, ומחצר למבוי, ומחצר לקרפף, ומגג לקרפף גם ללא עירובי חצרות, וטעם ההיתר הוא, מכיוון שהמקומות הללו הם לא רשויות מיוחדים, לכן הם נחשבים כרשות אחת, וגם אם לא עשו עירובי חצרות מותר לטלטל ולהעביר חפצים מאחד לשני.

מותר לטלטל מגג לגג גם אם הגג השני גבוה הרבה, והחידוש בזה מבאר המ"ב, שאפילו שהוא גבוה הרבה לא נאמר שהוא חולק רשות לעצמו ויהיה אסור לטלטל מגג נמוך לגג גבוה, קמ"ל שלא כך, וקרפף יותר מסאתיים, בכל מקרה הוא אסור בטלטול כי הוא כרמלית, וכן אם הוקף לדירה אפילו אם הוא יותר מסאתיים, ומבוי שמתוקן בלחי או קורה נידון כחצר וכקרפף וכגג, וכלים ששבתו במבוי, מותר להעביר אותם מאחד לשני.

בני חצר שעירבו לעצמם, מותר להם להוציא כלים מהבתים לחצר, והייתי חושב שכאשר בני החצר עירבו עם עצמם, יהיה אסור לטלטל כלים מחצר זו לחצר אחרת, שמא הם יבואו גם להוציא כלים ששבתו בבית לחצר אחרת, קמ"ל שגם בזה מותר להוציא כלים מחצר זו לחצר אחרת, ורק כלים ששבתו בבית אסור.

המ"ב אומר, שמשמע מדברי השו"ע, שגם כאשר הכלים ששבתו בבית בכניסת השבת נמצאים בחצר בהיתר, והחצרות רשות אחת, בכ"ז אסור להוציא את הכלים האלו לחצר אחרת, ואפילו באופן שבני החצר עירבו, יש בזה איסור.

כלים שהיו בבית, מותר להוציאם לחצר דרך מלבוש גם אם לא עשו עירובי חצרות, ואם פשט את הבגד בחצר, אסור לו להעביר אותו לחצר אחרת, כיוון שזה כלי בית, ואסור להעבירם לחצר אחרת אא"כ עשו עירובי חצרות, ודן המ"ב, באופן ששבתו כלים בכניסת השבת בבית, והביאו אותם בהיתר לחצר, וכגון דרך מלבוש, והחצר לא עירבה עם הבית, שאסור להעבירם לחצר אחרת, האם מותר באותה חצר עצמה לטלטל את הכלים האלו, או שאסור לטלטל אותם באותה חצר יותר מד' אמות, ומביא בזה מחלוקת, ואומר, שלבית אחר בתוך הבית, ודאי שמותר לטלטל אותם יותר מד' אמות.

כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
"שאלתי את מרן הגר״ח שליט״א האם הוא ׳מרשה׳ לי לנתק את הטלפון לפחות בזמן הלימוד?"
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים