האם צריך לטבל בחרוסת את המרור שבכורך ?

כ"ד אייר תש"פ - סימן תע"ה-מאמצע סעיף א' "ואח"כ נואל מצה שלישית"- סוף הסעיף
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מדוע אוכלים את המצה בנפרד ואת המרור בנפרד והרי אפשר לקיים שניהם בכורך?מה אומרים קודם אכילת הכורך?ומדוע צריך להיזהר שלא לדבר עד שיסיים את אכילת הכורך ? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תע"ה סעיף א' באמצעו במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אומר השו"ע, לאחר שקיים את מצות מצה במצה האמצעית הפרוסה, ובמצה העליונה השלימה, לאחר אכילת המרור הוא נוטל את המצה השלישית, ומקיים בה מצות 'כורך', דהיינו, כורך את המרור במצה, וטובל את המרור בחרוסת, ואוכל את שלושתם יחד, 'זכר למקדש כהלל', שלפי שיטת הלל כך היא מצות אכילת מצה, ומק' המ"ב, א"כ מדוע שלא נאכל רק בצורה הזאת, לשם מה צריך להקדים ולאכול את המצה בנפרד, ואת המרור והחרוסת בנפרד, נאכל רק את הכורך, ובכך נקיים את מצות אכילת מצה ומרור? ומבאר המ"ב, שא"א לעשות כך גם לפי דעת הלל, כיוון שמרור בזמן הזה דרבנן, ואתי טעם מרור שהוא מדרבנן, ומבטל את טעם מצה שהיא דאורייתא, ולכן גם לדעת הלל בזמן הזה, מקיים קודם את מצות מצה בפני עצמו, ואת מצות מרור בפני עצמו, ואח"כ, זכר למקדש, מקיימים את מצות כורך, כדי לצאת יד"ח הלל.

אומר המ"ב, שטובלה בחרוסת, שהרי כריכה זו היא זכר למקדש כהלל, והלל היה מקיים מצות חרוסת עם המרור הזה שבכריכה, וגם בזה צריך לנער את החרוסת כמו במרור שאכל מקודם.

אומר הרמ"א, יש אומרים שאין לטבל בחרוסת את המרור שבכורך, וכן הוא במנהגים, והטעם מבאר המ"ב, כיוון שכבר קיימו מצות חרוסת במרור שאכלו קודם לכן, אלא מה נאמר? שצריך לטבל את המרור בחרוסת כדי לבטל את הארס שבמרור? הרי בלאו הכי, מכיוון שהוא אוכל אותו יחד עם מצה, המצה מבטלת את הארס שבמרור, והמ"ב מביא, שהאחרונים הסכימו שהעיקר כהדעה הראשונה, שצריך לטבל את המרור שבכורך בחרוסת.

אומר השו"ע, אומרים 'זכר למקדש כהלל', ואוכלן יחד בהסיבה, והטעם, אומר המ"ב, לא משום המרור, אלא משום המצה, ומשבירך 'על אכילת מצה', לא יסיח בדבר שאינו מעניין הסעודה עד שיאכל כריכה זו, כדי שתעלה ברכת אכילת מצה וברכת אכילת מרור גם לכריכה זו, ומביא המ"ב, שבזמן שבהמ"ק היה קיים, עיקר המצוה הייתה מתקיימת בכריכה זו, ומ"מ זה רק לכתחילה, אבל בדיעבד אם שח בינתיים, א"צ לחזור ולברך על הכריכה.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה טענו כי בית המדרש עומד לעלות באש, ועל כל האברכים להתפנות ממנו מיד!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים

1/75
דילוג לתוכן