האם צריך לברך על שתייה באמצע הסעודה?

הדף היומי בהלכה ד' בכסלו מסימן קע"ד אמצע סעיף ז' ו'י"א' עד סעיף ח'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


האם צריך לברך על שתייה באמצע הסעודה?
האם יש הבדל אם שותה במהלך הסעודה מים או משקאות אחרים?
ומה הדרך לצאת ידי חובת כל השיטות?
כל זה ועוד בשיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן קע"ד סעיף ז'

- דין ברכת היין בסעודה -

האם מברך על משקאות ששותה בתוך הסעודה? | העצה להסתלק מן הספק

למדנו שהיין ששותים בתוך הסעודה מברכים עליו ברכה אחרונה, אע"פ שאדם שאוכל סעודת פת, הפת פוטרת את כל המאכלים שבתוך הסעודה, זה חוץ מהיין, שמחמת חשיבותו קבעו לו ברכה לעצמו, וגם כאשר אדם שותה יין בתוך הסעודה, אינו נפטר בברכת הפת ומברך ברכה ראשונה, ולענין ברכה אחרונה, הוא נפטר בבהמ"ז, כיון שהיין בא לשרות אכילה שבמעיו.

שתה מים או שאר משקאות בתוך הסעודה, הדבר לא פשוט, יש מי שאומר שמברך עליהם ברכה ראשונה, והדעה הרווחת כמ"ש ברמ"א, שהמים נחשבים כחלק מהסעודה, כיון שזו הרגילות, ובכ"ז השו"ע אומר, שכדי להסתלק מן הספק, ישב במקום הסעודה, ויברך שהכל על איזה מאכל, ויכון לפטור את השתייה שהוא ישתה בתוך הסעודה, וממילא יוצא ידי חובת כולם, והמנהג כסברא ראשונה שא"צ לברך על שתייה בתוך הסעודה.

אפילו היה צמא קודם הסעודה וממילא יוצא שלא שותה מחמת הסעודה, אבל כיון שלא רצה לשתות קודם הסעודה כדי שלא יזיקו לו המים, נמצא שהשתייה נחשבת כחלק מן הסעודה, והפת פוטרת אותם.

יש מחמירים לברך עליהם בכל פעם, דמסתמא נמלך הוא בכל פעם, ומבאר המ"ב, שאדם שותה מים כאשר הוא צמא, וממילא בתוך הסעודה כאשר הוא צמא הוא שותה מים, ויוצא שכל עם הוא נמלך, כי מי אומר שהוא ירצה לשתות עוד כוס מים, ולגבי משקאות ששותים אותם גם לתענוג, לא נחשב כנמלך, משא"כ מים.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים