האם צריך לברך ברכת המזון בדיוק באותו כיסא שישבו עליו בסעודה?

הדף היומי בהלכה י' בטבת מתחילת סימן קפ"ד עד סעיף ה'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


האם מספר אנשים יכולים ליטול ידיים ביחד באותם המים?
נטל ידיו ונגע בו אדם שאין ידיו נטולות האם צריך ליטול שוב?
נטל ידו אחת ונגע בה בשנייה האם צריך ליטול שנית?
כל זה ועוד בשיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן קפ"ד סעיף א'

- לקבוע ברכה במקום סעודה, ועד כמה יכול לברך, ומי ששכח ולא בירך  -

האם צריך לברך בהמ"ז בדיוק באותו כיסא שישב עליו? | כיוון בשעת המוציא שיברך בהמ"ז במקום אחר, האם מהני? | עקר ממקומו האם צריך לחזור ולברך במקומו הראשון? | כשהדין שצריך לחזור ובכ"א בירך במקומו השני, האם יצא יד"ח? | באיזה אופן יכול לכתחילה לברך במקום השני? | פירות ז' המינין טעונים ברכה אחרונה במקומם? | מסופק האם בירך בהמ"ז, מה דינו? | בהנ"ל כשאכל כזית האם חוזר לברך?

צריך לברך בהמ"ז במקום שבו הוא אכל, ואין הכוונה בדיוק באותו כיסא, אלא כל החדר הוא מקומו, ויכול לברך בפינה אחרת, וגם כאשר מחמת סיבה כל שהיא הוא צריך ללכת לחדר אחר, אבל אם מאותו חדר רואים את מקום אכילתו הקודם, זה גם נחשב אותו מקום.

המ"ב דן, באופן שבשעת ברכת המוציא הוא כיוון לברך בהמ"ז במקום אחר, אע"פ שלא רואים משם את מקומו הראשון, זה גם מועיל, ובכל מקרה אומר המ"ב, שאם זה בתוך ד' אמות, אע"פ שלא רואים את מקומו הראשון, זה גם נחשב למקום אחד.

אדם שאכל במקום אחד ואח"כ הלך למקום אחר, האם צריך לחזור חזרה למקומו הראשון ולברך שם בהמ"ז או לא? הדבר תלוי, אם במזיד עקר ממקומו הראשון למקום אחר, כו"ע לא פליגי שיחזור למקומו הראשון לברך בהמ"ז, אע"פ שכבר הפליג בדרכו, ואם עד שיחזור למקומו יעבור שיעור עיכול, יברך היכן שנמצא., וכשעקר ממקומו בשוגג, נחלקו הדעות, שיטת הרמב"ם, שא"צ לחזור למקומו הראשון, ושיטת רבינו יונה והרא"ש, שצריך לחזור למקומו הראשון ולברך שם בהמ"ז.

יצא ממקומו במזיד שהדין הוא שיחזור למקומו הראשון ויברך שם, ולא חזר למקומו הראשון, ובירך היכן שנמצא, תלוי בהרמב"ם והרא"ש, לרמב"ם שמיקל בשוגג ואומר שיכול לברך היכן שנמצא, הוא מיקל גם במזיד, שבדיעבד אם בירך במקומו החדש, יצא יד"ח, אבל לרא"ש שאומר שבשוגג חוזר למקומו, אז אם יצא במזיד חייב לחזור למקומו, ואם בירך היכן שנמצא לא יצא יד"ח.

 

סעיף ב'

יש עיצה שיוכל לברך במקום השני, ע"י שלוקח איתו חתיכת פת קטנה למקום השני ויאכל שם מעט ויברך, אבל אם הוא רעב מהאכילה הראשונה, כיון שהמאכל נתעכל מאכילתו הראשונה, צריך לברך שוב במקום השני.

 

סעיף ג'

נחלקו האם רק פת טעונה ברכה אחרונה במקומה, או גם חמשת מיני דגן, או אפילו פירות ז' המינין, ולהלכה פוסק המ"ב, שבהמ"ז טעונה ברכה במקומה וכן ה' מיני דגן, אבל לא ז' המינין.

 

סעיף ד'

אדם המסופק אם בירך בהמ"ז, יברך מספק, כיון שבהמ"ז היא מן התורה, וספיקא דאורייתא לחומרא, ואומר המ"ב, דווקא כששבע מאכילתו, אבל כשלא שבע, חיובו רק מדרבנן, וספיקא דרבנן לקולא.

הברכה הרביעית של בהמ"ז היא דרבנן, ואפילו הכי יחזור ויברך גם אותה, שלא יבואו לזלזל בה.

אם אכל כזית בלבד, לכאו' אם הוא לא שבע זה ספיקא דרבן לקולא, בכ"ז מביא המ"ב, שמן הראוי שיטול ידיו שוב ויאכל כזית, ויברך בהמ"ז כדי להוציא עצמו מידי ספק.

 

לא מוצאים את המפתחות, אולי את הכרטיס?
"מי זה היה 'ראביי נאקמאן פראם ברסלב'?..."
מפתיע: האשה נכנסה לחדרי ודרשה: "אתה מחזיר עכשיו את הכסף למי שהעביר אותו!"
מאיפה נחתו אצלי אלף שקלים?
מי לא רוצה להצליח בכל מעשי ידיו?
מהו סוד ההצלחה?
הזוג מניו יורק היו מוכנים לחיות על לחם צר ומים לחץ, רק לא לעזוב את הכולל...
מדוע לא מתחילים את זמן חורף מיד אחרי החגים?
צפו: באמצע ההקפות נפל ספר התורה. המתפללים לא ידעו את נפשם...
הנהג לא מגיע בשעה שנקבעה, עורך הדין נרדם והכל נראה חסר סיכוי...
לפתע אני שומע רחש מאחד החדרים. זה היה קצת מוזר...
הופיע! לקראת שבת - פרשת וירא
''הכל שווה כדי שלאבא יהיה קשר טוב עם הילד!''
טענתו של עורך הדין, גררה פרץ צחוק אדיר מפיות כל הנוכחים...
"הסיפור התפרסם והכה גלים..."
"תקשיב חבוב, סידרו אותך וקנית אופניים גנובים, אבל עכשיו פתחת חשבון עם בורא עולם..."
מה תעשו היום לסימן טוב לכל השנה?
"הצרור נעלם ובתוכו המפתח היחיד לרכב שלי"
רוצה לפתוח חלון? שלם 10 ש''ח
"אצלי הדלת פתוחה כל היום!"
"לא התפלאתי כשהרופא הסתכל עלי כמי שאיבד את דעתו..."
כמה דבש מייצרת דבורה משך כל ימי חייה?
ברגע אבוד, כשאין מה למרוח בסנדוויץ' של הילד...
הבחורים שניצחו את הפוליגרף המשטרתי
מה עשה הטייס הגרמני בבית הכנסת לפני שהפציץ אותו?
צפו: שיעור המחשה מיוחד על יצור השופר וכשרותו
מדהים: הבקשה הקטנה של מרן הגראי"ל זצוק"ל
הימים הללו הם שעת כושר. אל תחמיץ אותם!
"באמצע בין הזמנים אני מקבל מכתב נוסף ממס-הכנסה. פתחתי. אני קורא ולא מאמין!"...
מה היה דחוף כ"כ לאינסטלטור, לפצח גרעינים באמצע הדרשה?

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים