האם צריך לבדוק דירה שהושכרה לאחר זמן בדיקת החמץ ?

י"ח תשרי תש"פ - סימן תל"ז- סעיף ב'- סוף הסימן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אאדם ששכר דירה בחזקת שהיא בדוקה ונמצאת שאינה בדוקה האם מוטל על המשכיר לבדוק את החמץ?האם אשה נאמנת לומר שהיא בדקה את החמץ? ובאיזה אופן אפשר לסמוך על קטן לעניין בדיקת חמץ?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תל"ז סעיף ב' – סעיף ד' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אדם ששכר בית מחברו בי"ד בניסן לאחר זמן בדיקת חמץ, והוא לא יודע אם בעל הבית בדק את הבית או לא, הדין הוא, שאם בעל הבית בעיר, השוכר צריך לשאול אותו אם הוא בדק את הבית, והחידוש בזה הוא, שהרי לכאורה, לכל אדם מישראל יש חזקת כשרות, וגם בעה"ב המשכיר, יש לו חזקת כשרות שהוא מקיים את התורה כפי איך שחז"ל ציוו, וחז"ל הרי ציוו לבדוק את החמץ בליל י"ד בניסן, וא"כ, מדוע שלא נעמיד את בעה"ב בחזקת הכשרות, ונאמר שהוא בדק את הבית מהחמץ? קמ"ל השו"ע, שבכ"ז אם בעה"ב בעיר, השוכר צריך לברר זאת אצלו, כיוון שמול חזקת הכשרות של בעה"ב, יש חזקה על הבית שיש בו חמץ, ולכן צריך לברר אצל בעה"ב, או אצל אחד מבני ביתו של בעה"ב.

אם מדובר באופן שהשוכר לא יכול לשאול את בעה"ב האם הוא בדק את הבית או לא, מעמידים את בעל הבית בחזקת הכשרות שהוא בדק את הבית, ואז השוכר צריך לבטל את החמץ, כדי שלא יהיה כאן נושא של דאורייתא, ואע"פ שהחמץ הוא של המשכיר ולא של השוכר, מבאר המ"ב, שמסתמא כאשר המשכיר עזב את הבית, הוא השכיר את החמץ שיש שם, וזכה בו השוכר, ולכן יכול לבטלו.

אדם שהשכיר בית לחברו בחזקת בדוק, והשוכר מצא שהבית אינו בדוק, על השוכר לבדוק, ואינו יכול לטעון ששכר בית בדוק, וגם במקום ששוכרים אדם שיבדוק את החמץ, חובת בדיקת החמץ מוטלת על השוכר, וצריך לתת מכספו ולשכור אדם שיבדוק עבורו את החמץ, שהרי הוא עושה בזה מצוה, וניחא ליה לאיניש להתעביד מצוה בממוניה, וניחא ליה לשוכר שחובת הבדיקה תהיה עליו, ומה שהשוכר אומר שהוא רוצה לבטל את המקח, אנחנו תולים שזה משום שהוא מצא דירה אחרת יותר טובה, אבל באמת מצד בית שאינו בדוק, אדם לא יבטל את המקח.

המ"ב מוסיף עוד, שהדעה הראשונה סוברת, שלא רק שהשוכר לא יכול לבטל את השכירות, אלא השוכר חייב לשכור אדם שיבדוק עבורו את הבית, והמשכיר לא חייב לשלם לו על כך, אבל יש חולקים וסוברים, שהמשכיר חייב להחזיר לשוכר את שכר הבדיקה, כיוון שהם התנו ביניהם שהבית בדוק, ומביא המ"ב, שלדינא פסקו האחרונים כדעה הראשונה, שהמשכיר לא צריך לשלם לשוכר את דמי הבדיקה, שיכול לומר לו, קים לי כדעה זו שאני לא צריך לשלם לך, כי המשכיר לא נהנה מכך, וזה לא עסק שלו.

משכיר שעזב את הבית, והוחזק שהוא לא בדוק, ואמרו אשה או עבד או קטן אנחנו בדקנו אותו, נאמנים על כך, וטעם הדבר מבאר המ"ב, מכיוון שמדאורייתא החמץ מבוטל, ומה שצריך לבדוק אותו לאחר שביטלו אותו, זה רק מדרבנן, וכיוון שכך, חז"ל האמינו גם לאשה, עבד וקטן, והבית פטור מבדיקה, ואומר המ"ב, שלכתחילה אדם לא יבדוק ע"י אשה או עבד וקטן, כי בדיקת חמץ יש בה טורח, והמ"ב אומר, שמדובר בקטן שהגיע לחינוך, שיש לו דעת לבדוק, ואז אפשר לסמוך עליו.

כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
"שאלתי את מרן הגר״ח שליט״א האם הוא ׳מרשה׳ לי לנתק את הטלפון לפחות בזמן הלימוד?"
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים