האם עדיף להתפלל שמונה עשרה בציבור או להקפיד על סמיכת גאולה לתפילה?

הדף היומי בהלכה ה' בתמוז סימן רל"ו סעיף ג' עד סימן רל"ח סעיף ב'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רל"ו סעיף ג'

- ברכות קריאת שמע של ערבית - 

נכנס לבהכנ"ס בשעה שהציבור בשמו"ע של ערבית, כיצד ינהג? | נכנס לבהכנ"ס בשעת תפילת ערבית מבעו"י והוא לא התפלל מנחה, מה עליו לעשות? | האם עונה אמן אחר ברכת השכיבנו של עצמו?

אדם שנכנס לבית הכנסת כדי להתפלל ערבית, ומצא שאוחזים הקהל בתפילת שמו"ע, ויש לפניו ב' אפשרויות, או להתחיל התפילה מתחילתה וממילא יפסיד תפילה בציבור, וירוויח את מעלת סמיכת גאולה לתפילה, או שיתחיל מיד משמו"ע, וברכות ק"ש ישלים לאחר תפילת שמו"ע, יבחר באפשרות של תפילה בציבור על פני סמיכת גאולה לתפילה, ובשעה"צ מדגיש, שזה דווקא בתפילת ערבית, אבל בשחרית עדיף סמיכת גאולה לתפילה על פני תפילה בציבור.

המ"ב אומר, שאם נכנס לבהכנ"ס והוא לפני מנחה והקהל מתחיל ערבית, אם לא יהיה לו מנין אח"כ לערבית, אז תוך כדי שהקהל מתפלל ברכות ק"ש וק"ש, יתפלל מהר שמו"ע של מנחה, ואח"כ יתפלל שמו"ע של ערבית עם הציבור, אבל אם יהיה לו אח"כ מנין לערבית, כאשר הקהל מתפלל ערבית, יתפלל הוא איתם שמו"ע של מנחה.

סעיף ד'

מבואר בשו"ע, שאחר "שומר עמו ישראל לעד" עונה אמן אחר ברכת עצמו (לשיטתו בסי' רט"ו) והרמ"א חולק.

 

סימן רל"ז סעיף א'

- סדר תפילת ערבית -

מדוע אין חזרת הש"ץ בערבית? | התפללו ערבית מפלג המנחה, האם נופלים על פניהם?

אין חזרת הש"ץ בתפילת ערבית, ומבאר המ"ב, שחזרת הש"ץ עיקרה נתקן כדי להוציא יד"ח בתפילת שמו"ע את אותם אנשים שאינם בקיאים, וזה הכל שייך בתפילת שחרית ומנחה שהם חובה, אבל ערבית שהיא רשות, אין טעם לתקן חזרת הש"ץ, כי גם אדם שלא מתפלל יצא יד"ח.

ערבית שמתפלל מפלג המנחה אין נופלים על פניהם כי כלפיהם שהתפללו ערבית זה נחשב לילה, ואין נפילת אפיים בלילה.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים