האם סיד מרוח בכותל יכול לשמש כלחי להתיר בטלטול במבוי?

ו' באדר ב תשע"ט - סימן שס"ג- סעיף ו'- סעיף ז'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמדוע צריך להצמיד את הלחי בתוך ג' טפחים סמוך לכותל?האם גם צורת הפתח צריך להצמיד תוך ג' טפחים סמוך לכותל? ומה החידוש בזה ששברי לחיים מועילים לשמש כלחי? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שס"ג סעיף ו' – סעיף ז' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

הלחי שמתיר את המבוי בטלטול, צריך להצמיד אותו בתוך ג' טפחים סמוך לכותל החצר או המבוי, ומביא המ"ב ב' טעמים בדבר, הטעם הראשון הוא, כי אם יהיה מרחק של ג' טפחים בין הלחי לכותל, הכותל יפסל, כיוון שאותם ג' טפחים של האוויר שבין הלחי לכותל, מצטרפים יחד עם האוויר שבפתח המבוי, ומבטלים את הלחי, וא"כ, אם הלחי רחב יותר מהאוויר שבינו לבין הכותל, הלחי יהיה כשר גם אם יהיה ג' טפחים בין הלחי לכותל, והטעם, שמכיוון שהלחי רוחבו ד' טפחים, יש כאן עומד מרובה על הפרוץ, והאוויר נחשב כסתום וכחלק מהלחי, ועל זה לא נאמר שהאוויר שמשני הצדדים מבטל, שהרי אין אוויר בין הכותל ללחי, טעם שני מביא השעה"צ, שאם יהיה מרחק ג' טפחים בין הלחי לכותל, בעלי חיים יכולים לעבור שם ומבטלים את המחיצה, ולפי טעם זה, גם אם הלחי רחב יותר מהשיעור של האוויר שבינו לכותל, הלחי לא יכול להכשיר את המבוי, שהרי הבעלי חיים יכולים לבקוע שם.

המ"ב בס" קכ"ג דן, האם הדין הזה שצריך להצמיד את הלחי תוך ג' סמוך לכותל, נאמר דווקא על לחי, או גם על צורת הפתח, ומביא שיטת הרבה פוסקים, שכיוון שצורת הפתח היא מחיצה גבוהה, היא מועילה גם כאשר היא מופלגת מהכותל ג' טפחים, ויש חולקים, ובמרחק ד' טפחים מהכותל מביא המ"ב מהח"א שמחמיר, וגם בזה דן הבה"ל, שאולי יהיה אפשר להקל בעניין, ולכתחילה נכון להחמיר, שצורת הפתח תהיה צמודה תוך ג' טפחים, והוי לבוד וכמו שזה סתום לגמרי.

גם שברי לחיים כשרים לשמש כלחי אם הם עומדים ברוח מצויה, וכמ"ש בסעיף ה' שלחי שהרוח מצויה מנדנדת אותו, פסול, והחידוש בזה מבאר המ"ב, שאע"פ שלגבי קורה קיי"ל שהקורה אינה כשרה אא"כ היא מספיק חזקה בשביל שיהיה אפשר להניח עליה אריח, אבל לגבי לחי הדין שונה, וגם ע"י שברים כשר לשמש כלחי להתיר את המבוי בטלטול כאשר הוא עומד ברוח מצויה.

מביא המ"ב עוד, שאבנים נפרדות שהמרחק ביניהם הוא פחות מג' טפחים, הם מצטרפים יחד כדי להיות לחי להכשיר את המבוי בטלטול.

כיוון ששברים מועילים לשמש כלחי, לכן גם סיד המרוח בכותל יכול לשמש כלחי, ובלבד שיש בו ממשות ואפילו כל שהוא, ויכול לשמש גם כלחיים של צורת הפתח, ויזהר שבעלי חיים שעוברים שם לא ימחקו את הסיד, שאז לא יהיה לו לחי, ומספיק שהם מוחקים את הג' טפחים התחתונים הסמוכים לארץ בשביל שזה יתבטל, שהרי לחי שאינו סמוך לארץ תוך ג' טפחים, לא יכול לשמש כלחי.

לא מוצאים את המפתחות, אולי את הכרטיס?
"מי זה היה 'ראביי נאקמאן פראם ברסלב'?..."
מפתיע: האשה נכנסה לחדרי ודרשה: "אתה מחזיר עכשיו את הכסף למי שהעביר אותו!"
מאיפה נחתו אצלי אלף שקלים?
מי לא רוצה להצליח בכל מעשי ידיו?
מהו סוד ההצלחה?
הזוג מניו יורק היו מוכנים לחיות על לחם צר ומים לחץ, רק לא לעזוב את הכולל...
מדוע לא מתחילים את זמן חורף מיד אחרי החגים?
צפו: באמצע ההקפות נפל ספר התורה. המתפללים לא ידעו את נפשם...
הנהג לא מגיע בשעה שנקבעה, עורך הדין נרדם והכל נראה חסר סיכוי...
לפתע אני שומע רחש מאחד החדרים. זה היה קצת מוזר...
הופיע! לקראת שבת - פרשת וירא
''הכל שווה כדי שלאבא יהיה קשר טוב עם הילד!''
טענתו של עורך הדין, גררה פרץ צחוק אדיר מפיות כל הנוכחים...
"הסיפור התפרסם והכה גלים..."
"תקשיב חבוב, סידרו אותך וקנית אופניים גנובים, אבל עכשיו פתחת חשבון עם בורא עולם..."
מה תעשו היום לסימן טוב לכל השנה?
"הצרור נעלם ובתוכו המפתח היחיד לרכב שלי"
רוצה לפתוח חלון? שלם 10 ש''ח
"אצלי הדלת פתוחה כל היום!"
"לא התפלאתי כשהרופא הסתכל עלי כמי שאיבד את דעתו..."
כמה דבש מייצרת דבורה משך כל ימי חייה?
ברגע אבוד, כשאין מה למרוח בסנדוויץ' של הילד...
הבחורים שניצחו את הפוליגרף המשטרתי
מה עשה הטייס הגרמני בבית הכנסת לפני שהפציץ אותו?
צפו: שיעור המחשה מיוחד על יצור השופר וכשרותו
מדהים: הבקשה הקטנה של מרן הגראי"ל זצוק"ל
הימים הללו הם שעת כושר. אל תחמיץ אותם!
"באמצע בין הזמנים אני מקבל מכתב נוסף ממס-הכנסה. פתחתי. אני קורא ולא מאמין!"...
מה היה דחוף כ"כ לאינסטלטור, לפצח גרעינים באמצע הדרשה?

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים