האם נשים חייבות בתפילת מוסף?

הדף היומי בהלכה ט"ו בטבת - סימן רפ"ו סעיף א'- סעיף ג'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אאכילה לפני תפילת מוסף

עד מתי מותר להתפלל מוסף? האם יחיד חייב להתפלל מוסף?  שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן רפ"ו סעיף א' – סעיף ג' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

זמן תפילת מוסף שווה לזמן הקרבת קרבן מוסף, וכשם שקרבן מוסף היה קרב לאחר תמיד של שחר ועד שבע שעות, כך זמן תפילת מוסף היא לאחר תפילת שחרית ועד שבע שעות, וזה לכתחילה, וכשם שזמן קרבן הקרבת מוסף היה כל היום, כך בדיעבד זמן תפילת מוסף הוא כל היום, ויותר מזה, שבדיעבד אפשר להתפלל מוסף קודם שחרית, כי אמנם לא היו מקריבים קרבן מוסף קודם תמיד של שחר, אבל בדיעבד קרבן מוסף קרב כל היום מתחילת היום ועד סופו, לכן יכול להתפלל מוסף קודם שחרית.

המשנה ברורה אומר, שבשאר תפילות לא נזכר בהם הקרבן, ומכיוון שכך, אפשר להשלים אותם, אבל תפילת מוסף מכיוון שנזכר בה קרבן מוסף, כשם שקרבן מוסף א"א להשלים, גם אותם א"א להשלים, ואע"פ שגם שאר קרבנות א"א להשלים, אבל כיוון שבתפילה עצמה לא נזכר עניין הקרבנות, לכן אפשר להשלים את התפילה.

נושאים כפיים במוסף כמו בשחרית.

יחיד חייב להתפלל מוסף, והחידוש בזה הוא, כיוון שהייתי חושב שמכיוון שקרבן מוסף זה רק חובה על הציבור, כך תפילת מוסף היא רק חובה על הציבור, קמ"ל שלא והיא חובה על כל יחיד ויחיד.

מותר לטעום לפני תפילת מוסף, וטעימה הכוונה לפירות ככל שירצה, ופת עד כביצה ולא יותר, ויעשה קידוש, ואע"ג שאין קידוש אלא במקום סעודה וא"כ איזה סעודה יאכל? אלא ישתה את היין וכך יצא יד"ח קידוש.

אם ליבו חלש, יכול לאכול אפילו בלי קידוש קודם מוסף, ויתכן שהביאור בזה הוא, כיוון שעדיין לא סיימו את מוסף, לא חלה עליו חובת קידוש, ובדיעבד אפשר לסמוך על זה.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים