האם מספיק מזון שתי סעודות עבור עירוב תחומין לכל בני העיר ?

כ"ד אב תשע"ט - סימן תי"ג

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמדוע אדם המניח עירוב על כל בני העיר צריך להודיע להם שמערב עבורם?האם מועיל להניח עירובי תחומין עבור כמה שבתות כאשר בדעתו להחליט לאחר זמן באיזה שבת ללכת? חכם העומד לבוא לעיר בשבת ואינו יודע בעצמו מאיזה צד יבוא האם יכול אדם הרוצה לראותו להניח עירוב תחומין לשני רוחות? ומה הדין באופן שהניח עירוב אחד עבור שלשה בני אדם ורק בלילה החליט את מי הוא רוצה מביניהם?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן תי"ג במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה

אדם יכול לערב עירובי תחומין עבור אנשי עירו, ואומר בשעת הנחת העירוב, אני מניח עירוב עבור כל בני עירי, המ"ב אומר, שזה לאו דווקא כאשר אדם מניח מזון משלו שישמש כעירובי תחומין עבור כל בני העיר, אל ה"ה כאשר בני העיר נתנו לו מזון משלהם, ושלחו אותו שיניח עבורם עירובי תחומין, הדין הוא, שהוא צריך לומר בשעת הנחת העירוב, הרי זה עירוב עבור בני עירי.

שיעור עירובי תחומין הוא שתי סעודות עבור כל אחד ואחד מאותם רבים שהוא מניח עבורם את עירובי התחומין, ואע"פ שלעניין עירובי חצרות זה לא כך, אלא מבואר בסי' שס"ח, שמספיק מזון שתי סעודות אפילו הרבה אנשים, ומה החילוק בין עירובי תחומין שצריך מזון שתי סעודות לכל אחד ואחד, לבין עירובי חצרות שמספיק מזון שתי סעודות לכולם? מבאר המ"ב, שלגבי עירובי חצרות, אחד אוסר על השני, וכדי שאנשי החצר לא יאסרו אחד על השני, צריך לאחד את כולם, וזה ע"י פת משותפת, ולכן מספיק מזון שתי סעודות לכל דיירי החצר, שכולם נהפכים עי"ז לרשות אחת, אבל לגבי עירובי תחומין, כל אחד הולך בפני עצמו, ואין קשר בין אחד לחברו, לכן צריך מזון שתי סעודות לכל אחד ואחד.

אדם שמערב עבור כל בני עירו, כל אחד מבני העיר יכול לסמוך על זה, וכאשר אדם מזכה את המזון שלו עבור כל בני עירו שזה ישמש עבורם לעירובי תחומין, הוא צריך לזכות להם את המזון שלו ע"י מישהו אחר, וצריך להודיע לכל אלו שהוא מערב עבורם, וטעם הדבר מבאר המ"ב, משום שעירובי תחומין יש בהם צד חובה, שמא הם לא רוצים לערב לצד הזה, וע"י שהוא מערב לרוח אחת, הם מפסידים את התחום לרוח מערב, ולכן צריך להודיע, ויודיע מבעוד יום, ואפשר גם בבין השמשות, ולכן אע"פ שבער"ש הוא לא ידע שהוא יזדקק לכך, עצם העובדה שהוא יודע את העניין הזה מער"ש, זה כבר מספיק שאם הוא רוצה להשתמש בשבת בעירובי תחומין וללכת לאותו כיוון, יכול לסמוך על העירובי תחומין שהמזכה הניח עבורו מבעוד יום, כיוון שהעירוב חל למפרע משעת קניית העירוב.

אדם שהניח עירובי תחומין בשבת אחת עבור כמה שבתות, ואמר, איזה שבת שאני ארצה ללכת אני אסמוך על העירובי תחומין שאני מניח עכשיו, אע"פ שלא גמר בדעתו אם השבת רוצה ללכת ע"פ אותו עירובי תחומין, או בשבת הבאה, באותה שבת שהוא יחליט להשתמש באותו עירובי תחומין, הוא יכול לסמוך על העירוב.

מי ששמע שחכם מגיע לעיר, ורוצה לקבל את פניו, ואינו יודע מאיזה צד הוא יבוא, והניח שני עירובין, ואמר, לאותו צד שיבוא החכם יקנה לי עירוב, קנה לו העירוב לאותו רוח שבא החכם, ואע"פ שבבין השמשות הוא לא ידע מזה, ומוסיף המ"ב, אע"פ שבבין השמשות החכם עצמו לא ידע מאיפה הוא יבוא, ורק בשבת החכם החליט לבוא מרוח מסוימת, הדין הוא, שהוא קנה שביתה לאותו רוח שממנו החכם בא בסופו של דבר, וכן אם אמר שאם לא יבוא החכם כלל, אהיה כבני עירי, או אם יבואו שני חכמים אחד מכאן ואחד מכאן, ולאיזה שארצה אלך, הכל לפי תנאו.

אדם שהניח עירובי תחומין אחד, ופנה לשניים או שלשה ואמר, בשבת אני יחליט עבור מי זה חל, אע"פ שלא בירר את מי רצה עד שתחשך, הוי עירוב, ומבאר המ"ב, שמכיוון שהוא גילה בדעתו, אנחנו אומרים שהוברר למפרע, שלאותו צד שבא החכם, מאתמול היה עומד לכך.

כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
"שאלתי את מרן הגר״ח שליט״א האם הוא ׳מרשה׳ לי לנתק את הטלפון לפחות בזמן הלימוד?"
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים