האם מי ששמח בנס שנעשה לחברו יכול לברך הגומל?

הדף היומי בהלכה כ"ה באייר סימן רי"ט אמצע סעיף ד' 'ואין זה' עד סעיף ח'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א



סימן רי"ט סעיף ה'

- ברכת הודאת היחיד -

מה נוסח הברכה על נס הנעשה לחברו? | נתחייבו שניים בהגומל ובירך האחד והשני לא ענה, האם יצא יד"ח? | עד מתי מברך ברכה זו? | מהו מנהג ספרד בברכת הגומל? | האם מברך הגומל כאשר נפל למשכב? | באופן שמכיר בעצמו שחולה מידי זמן ומבריא, האם מברך?

למדנו לעיל, שאדם יכול לברך ברכת הגומל על נס שנעשה לחברו באופן שהוא אוהבו ושמח בזה, ונוסח הברכה "אשר גמלך כל טוב", ולא זו בלבד אלא אם אותו חבר שנעשה לו הנס עונה אמן אחר הברכה גם הוא יצא יד"ח ברכת הגומל, ואם לא ענה, לא יצא יד"ח.

כאשר אדם שהתחייב בברכת הגומל, וגם חברו התחייב בברכת הגומל, ואחד בירך וחברו שמע, גם אם אותו ששמע לא ענה אמן גם יצא יד"ח, וכל מה שעניית אמן מעכבת, זה כאשר המברך לא התחייב בברכת הגומל אלא מברך על נס שנעשה למישהו אחר.

סעיף ו'

באופן עקרוני ברכת הגומל אינה מוגבלת בזמן, ולעולם יכול לברכה על נס שנעשה לו, אבל יש עניין לברך עד ג' ימים ולא יותר, והמ"ב מוסיף, שאע"פ שלא יזדמן לו לברך לפני ס"ת וכגון שהגיע אחר קריה"ת, בכ"א יברך גם בלי ס"ת, כי הג' ימים הוא דבר מאוד חשוב, וגם אם זה על חשבון עשרה.

סעיף ז'

מנהג ספרד, שברכת הגומל שווה לברכת הדרך, ומי שנוסע מחוץ לעיר, כאשר מגיע לעיר שרוצה להגיע אליה, מברך הגומל, כיוון שאם חייבים לברך תפילת הדרך, חייבים לברך ברכת הגומל, אא"כ זה פחות מפרסה שאז לא חייבים גם בתפילת הדרך, ויש חולקים, וסוברים שזה רק כשיש סכנה בדרך ולא בסתם דרך מעיר לעיר.

סעיף ח'

שיטת השו"ע, שברכת הגומל לא צריך שיהיה דווקא סכנת מוות, אלא אפילו נפל למשכב מברך הגומל, המ"ב מביא מהא"ר ומהמגן גבורים, שהגדרת העניין היא, שכל חולה שבשבת היה מותר לקרוא לגוי שיעשה לו מלאכה, כאשר החולה מתרפא ממחלתו מברך הגומל, אבל הרמ"א מביא שרק מכה של חלל או חולי שיש בו סכנה, אבל סתם נפל למשכב שאין בו סכנה לא צריך.

המ"ב אומר, שאם יש לו כאב ראש או מחוש, לא יברך, אבל מחלה שבעקבותיה עלה למיטה, כאשר מחלים מברך הגומל.

וכתב המ"ב, שלא נאמר שמחלה שהיא קבועה אצלו ומגיעה מידי כמה חודשים, ויודע שעוברים כמה ימים והוא מחלים שבזה לא יברך, קמ"ל שאפילו הכי כאשר מחלים יברך הגומל.

דווקא נפל למשכב ג' ימים מברך הגומל. אא"כ היא מחלה שיש בה סכנה שאז גם פחות מג' ימים מברך.

"אני לא מכין כעת שלש כוסות תה, ושזה יהיה לעילוי נשמות ילדיי!"...
לאכזבתו לא היה גבול. הוא טלפן מיד לגיסו, ואמר לו - ״צריך לעשות 'לחיים'!"...
"מחר תבוא, אף אחד לא יידע מזה!"
"הרֶגַע! עם המזוודות הלא מסודרות - בא לישיבה ללמוד! כל השאר כבר יסודר..."
כשמרן הגראי''ל שטיינמן נשאל מדוע הוא לא משפץ את הבית שלו
שאל מרן: "ומי אמר שכאשר יש מגפה לובשים מסכה?"
כשהסטודנט המצטיין סירב להיבחן בשבת ונקרא לחדרו של דיקן האוניברסיטה
כששאלו אותו איך הוא מסוגל, הוא ענה: "יש לי שריפה במח!"
"זכינו שיש עכשיו יותר תורה!"
כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
תשובה נחרצת ומפתיעה שענה מרן הגר"ח שליט״א
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים