האם מי שבירך ברכת המזון כשהוא עדיין רעב או צמא יצא ידי חובתו?

הדף היומי בהלכה ט"ז בשבט מסימן קצ"ז אמצע סעיף ד' 'וי"א' עד סימן קצ"ט

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן קצ"ז סעיף ד' [ברמ"א]

- דין צירוף לזימון שלשה או עשרה -

השיעור המחייב בבהמ"ז מדאורייתא ומדרבנן | אדם שלא טעם כלום האם יכול להוציא את חבירו בבהמ"ז? | האם גם כשצמא עדיין אינו מחויב בבהמ"ז מדאורייתא? | אכל כדי שביעה והוא צמא, או רווה ולא אכל כדי שביעה, מי יברך? | אדם שבע המתיישב לאכול האם מברך על אכילתו?

בחלקו הראשון של הסעיף מבואר, שכדי להתחייב בבהמ"ז מדאורייתא, צריך שיאכל כדי שביעה, אבל אם אינו שבע מהפת, הוא חייב בבהמ"ז מדרבנן, ונפק"מ, כאשר קבוצת אנשים אוכלים יחד, ואחד מוציא את כולם בבהמ"ז, מצווה שיוציא את כולם אותו שחייב בבהמ"ז מדאורייתא, והוא יפטור את אותם אלו שאכלו שיעור של שביעה, ובדיעבד, אם יש רק אחד שיודע לברך בהמ"ז ולא אכל שיעור שביעה, אלא אכל רק כזית, יכול לפטור את כולם וגם את אותם אלו שאכלו שיעור של שביעה, כיון שמעיקר הדין, גם אדם שלא טעם כלום, יכול להוציא את חבירו בבהמ"ז מדין ערבות, ורק לכתחילה ראוי שדרגת החיוב תהיה שווה.

הרמ"א מביא שיטה הסוברת, שכדי שבהמ"ז תהיה מדאורייתא, לא מספיק שאדם יהיה שבע מהסעודה, אלא צריך שגם לא יהיה צמא, וכל עוד שהוא צמא, לא יוצא יד"ח בהמ"ז מדאורייתא, ונפק"מ, באופן שיושבים יחד בסעודה ואחד מברך ופוטר את כולם, יברך אותו שהחיוב שלו גמור בכך שהוא שבע ורווה, ולא משנה מתי הוא שתה אפילו ששתה קודם הסעודה.

באופן שיש קבוצת אנשים, ויש אפשרות שאותו ששבע יברך ויוציא את כולם אבל הוא עדיין צמא, ויש אפשרות שזה ששתה ולא צמא אבל לא אכל כדי שביעה יברך בהמ"ז, עדיף לבחור באותו אחד ששבע מהאכילה אע"פ שהוא צמא, דזו השיטה הרווחת ביותר.
אדם שאכל והוא שבע, אם בכ"ז נהנה גרונו ממה שאוכל עכשיו, יברך ברכה ראשונה ואחרונה, ואם קץ במאכלו לא יברך כלל.


סימן קצ"ח סעיף א'

- אחד נכנס אצל שלשה שאכלו -

שמע זימון ולא היה בסעודה, מה עליו לענות? | מה עונה כששומע זימון בעשרה?

ג' שאכלו יחד ומזמנים יחד, ונכנס מישהו שלא השתתף איתם בסעודה, לא מן ראוי שיעמוד מהצד ולא יענה, ולכן אם שתה בלבד מספיק בשביל שיענה "ברוך שאכלנו משלו" יחד איתם כי שתייה בכלל אכילה, אבל גם לא שתה אומר "ברוך ומבורך שמו תמיד לעולם ועד", ואם זה זימון בעשרה אומר "ברוך אלקינו ומבורך שמו תמיד לעולם ועד".

מהו סוד ההצלחה?
הזוג מניו יורק היו מוכנים לחיות על לחם צר ומים לחץ, רק לא לעזוב את הכולל...
מדוע לא מתחילים את זמן חורף מיד אחרי החגים?
צפו: באמצע ההקפות נפל ספר התורה. המתפללים לא ידעו את נפשם...
הנהג לא מגיע בשעה שנקבעה, עורך הדין נרדם והכל נראה חסר סיכוי...
לפתע אני שומע רחש מאחד החדרים. זה היה קצת מוזר...
הופיע! לקראת שבת - פרשת לך לך
''הכל שווה כדי שלאבא יהיה קשר טוב עם הילד!''
טענתו של עורך הדין, גררה פרץ צחוק אדיר מפיות כל הנוכחים...
"הסיפור התפרסם והכה גלים..."
"תקשיב חבוב, סידרו אותך וקנית אופניים גנובים, אבל עכשיו פתחת חשבון עם בורא עולם..."
מה תעשו היום לסימן טוב לכל השנה?
"הצרור נעלם ובתוכו המפתח היחיד לרכב שלי"
רוצה לפתוח חלון? שלם 10 ש''ח
"אצלי הדלת פתוחה כל היום!"
"לא התפלאתי כשהרופא הסתכל עלי כמי שאיבד את דעתו..."
כמה דבש מייצרת דבורה משך כל ימי חייה?
ברגע אבוד, כשאין מה למרוח בסנדוויץ' של הילד...
הבחורים שניצחו את הפוליגרף המשטרתי
מה עשה הטייס הגרמני בבית הכנסת לפני שהפציץ אותו?
צפו: שיעור המחשה מיוחד על יצור השופר וכשרותו
מדהים: הבקשה הקטנה של מרן הגראי"ל זצוק"ל
הימים הללו הם שעת כושר. אל תחמיץ אותם!
"באמצע בין הזמנים אני מקבל מכתב נוסף ממס-הכנסה. פתחתי. אני קורא ולא מאמין!"...
מה היה דחוף כ"כ לאינסטלטור, לפצח גרעינים באמצע הדרשה?

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים