האם מותר לשתות יין בערב פסח ?

ד' אייר תש"פ - סימן תע"א- סעיף א'
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מאימתי אסור לאכול מצה עשירה בערב פסח?מה טעם האיסור בזה? ומה מותר לאכול בערב פסח? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תע"א סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אומר השו"ע, אסור לאכול פת בערב פסח משעה עשירית ולמעלה, ולכאורה על איזה פת מדובר הרי חמץ בכל מקרה אסור לאכול, וגם מצה אסור לאכול ? ואומר המ"ב, שמדובר על מצה עשירה, דהיינו, מצה שנילושה במי פירות, ואסור לאכול אותה משעה עשירית ולמעלה, כדי שיאכל מצה לתאבון, ואפילו אם התחיל לאכול, צריך להפסיק, כיוון שהתחיל באיסור.

מותר לאכול מעט פירות וירקות, וכן בשר דגים וביצים, ולא ימלא כרסו מהם, אבל חמשת המינים שמבושלים במי פירות, אסור כיוון שזה סועד, ואם הוא אסטניס שאפילו אם יאכל מעט, זה מזיק באכילתו, ולא יאכל את המצה לתאבון, לא יאכל אפילו מעט.

לא ישתה מעט יין, כיוון שהיין סועד כאשר שותים ממנו מעט, אבל אם שותה הרבה, מותר, כיוון שבאופן כזה היין גורר את תאוות המאכל, והשיעור בזה הוא, שאם זה קצת פחות מכוס או פחות מרוב כוס, זה לא סעיד ומותר, והשיעור הגדול שמותר לשתות, הוא שיעור שתי כוסות של רביעית, או רובן, ומ"מ לא ישתה כ"כ עד שיהיה שבע, כיוון שזה יקלקל את תאוות המאכל, וגם עלול להשתכר ולבטל את מצוות הלילה.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים

1/161
דילוג לתוכן