האם מותר לשנות מקום בסעודה לצורך מצוה?

הדף היומי בהלכה י"ט בכסלו סימן קע"ח מאמצע סעיף ב' 'מיהו' עד סעיף ג'
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם מותר לשנות מקום בסעודה לצורך מצוה?
באיזה סעודה לדעת הרמ"א לא שייך שינוי מקום?
ומה הדין לגבי שינוי מקום לרגע קצר במהלך הסעודה?
כל זה ועוד בשיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א


סימן קע"ח סעיף ב' [בסופו]

– איזה דברים קרויים הפסק בסעודה –

באיזה סעודה שייך שינוי מקום? | שינה מקומו בסעודת פת או פירות והמשיך לאכול במקום השני | האם מותר לאדם לכתחילה לשנות מקומו? | שינה מקומו לרגע קצר | שינה מקומו לצורך מצוה עוברת 

אדם הסועד סעודתו ויוצא לבית אחר, זה שינוי מקום שמהווה הפסק, וכשחוזר למקום סעודתו, מברך שוב.
לעיל למדנו שהרמ"א מחדש, ששינוי מקום שייך רק בסעודת פירות, אבל מאכלים הטעונים ברכה אחרונה במקומם, לא שייך בהם שינוי מקום, והטעם, שהרי יצטרך שוב לחזור למקומו ולברך ברכה אחרונה, נמצא שגם כאשר יצא מחוץ לביתו, לא התנתק מאכילתו הראשונה, ולכן לא הוי שינוי מקום בזה.

הרמ"א מוסיף, שכל מה שלמדנו שבאכילת פת , אין את החיסרון של שינוי מקום, זה לא רק כשחוזר ואוכל במקומו הראשון, אלא אפילו ממשיך לאכול פת בבית השני, לא נחשב להפסק, והסברא היא שכיון שפת הוא מהדברים הטעונים ברכה אחרונה במקומם, נמצא שתמיד הייתה דעתו לחזור למקומו הראשון, ולהמשיך בסעודת הפת, וממילא הוא לא התנתק מסעודת הפת, וגם כשהמשיך לאכול את הפת בבית אחר, בכ"א תמיד הוא מחובר למקום אכילתו הראשון, משא"כ באכילת פירות, גם באופן ששינוי מקום לא נחשב להפסק, וכגון שהניח חברים במקום הראשון, אבל אם לא חוזרים למקומם הראשון אלא ממשיכים לאכול במקום השני, נחשב לשינוי מקום.

הרמ"א אומר, שכל מה שלמדנו שבאכילת פת אין שינוי מקום, זה בדיעבד, אבל לכתחילה, אסור לאדם לעזוב את המקום שבו הוא אוכל וללכת למקום אחר, כיון שחוששים שמא ימשך ויפליג בעסקיו, וישכח מלברך, ולכן אם רוצה לשנות מקומו, יברך ברכה אחרונה על מה שאכל, והמ"ב אומר, שה"ה באכילת פירות, ושיטת הרמ"א, שאפילו בעוזב לרגע קט, יברך, והמ"ב מביא, שיש ראשונים שחולקים וסוברים, שכשהולך לרגע קט אין חשש.

ולהלכה מכריע הבה"ל: שאדם שרוצה לצאת לרגע קט באכילת פת, א"צ לברך ברכה אחרונה קודם שיוצא, ולצורך מצוה עוברת כגון שהגיע זמן תפילה יכול לצאת קודם ברכה אחרונה.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים

לפתוח את היום ברגל ימין

הצטרפו למייל היומי של דרשו
מדהים, מרגש ומחזק.

דילוג לתוכן