האם מותר לקטן לאכול מצה בערב פסח ?

ה' אייר תש"פ - סימן תע"א- סעיף ב'- סוף הסימן
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

עד מתי מותר לאכול מצה עשירה בערב פסח?כמה זמן קודם פסח נהגו המחמירים שלא לאכול מצה? האם מותר לאכול קניידלך בערב פסח? ומה נכון לעשות לאחר תפילת מנחה בערב פסח שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תע"א סעיף ב' עד סוף הסימן במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אומר השו"ע, לפני שעה עשירית מותר לאכול רק מצה עשירה, אבל מצה שיוצאים בה יד"ח אכילת מצה בליל הסדר, אסור לאכול אותה בערב פסח, כדי שיהיה היכר לאכילתה בערב, ומצה שנילושה אפילו במעט מי פירות, ונרגש בה הטעם של מי פירות, הרי היא מוגדרת כמצה עשירה, ולא יוצאים בה יד"ח אכילת מצה, והיא מותרת באכילה בערב פסח לפני שעה עשירית.

המ"ב מביא, שמצה כזאת שיוצאים בה יד"ח אכילת מצה, אסורה באכילה בערב פסח כבר מעלות השחר, ומביא המ"ב, שיש שמחמירים שלא לאכול מצה כבר מראש חודש ניסן, ומצה שנכפלה או התנפחה, אע"פ שמחמירים שלא לאכול אותה בפסח מחשש חמץ, אבל מכיוון שמעיקר הדין היא בכלל מצה, היא אסורה באכילה בערב פסח.

קטן שאינו יודע ואינו מבין בענייני סיפור יציא"מ, מותר להאכיל אותו מצה במשך יום י"ד, אבל קטן שמבין בענייני סיפור יציא"מ, אפילו שמבין קצת, אסור להאכיל אותו מצה בער"פ, כיוון שנאמר 'והגדת לבנך בעבור זה' – לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך, ולאחר שמילא כרסו במצה, לא שייך לומר 'בעבור זה', כי אין בזה שום חידוש, וכן קטנה המבינה בסיפור יציא"מ אפילו מעט, אסור להאכיל אותה מצה בער"פ.

אומר הרמ"א, יש שנהגו שלא לאכול חזרת בער"פ, כדי לאכול מרור בליל הסדר לתאבון, ומביא המ"ב, אין טעם למנהג זה, ובחו"ל ביו"ט ראשון של פסח, נוהגים שלא לאכול חזרת כדי שיאכלו את המרור בליל יו"ט שני לתאבון, וכן מטעם זה נוהגים למעט קצת באכילת מצה ביו"ט ראשון, ויש שמחמירים גם שלא לאכול פירות, כדי לאכול החרוסת לתאבון, אבל אין לחוש למנהג הזה, ויש מחמירים שלא לפרר או לשבור המצות בערב פסח, כיוון שאם הא יתעסק בהם יותר מדאי, הוא עלול לבוא לאכול מהם בער"פ, אבל אין לחוש גם לזה.

עוד אומר הרמ"א, מצה שלשו אותה מקמח ומים בלבד, ולאחר האפייה, פוררו אותה, ולשו אותה עם יין ושמן, היא לא נקראת מצה עשירה, כיוון שכבר חל עליה דין מצה, וממילא, אסורה באכילה בער"פ, אבל לא יוצאים בה יד"ח מצה, לעומת זה, קניידלך שמבשלים אותו, דהיינו, מצה מבושלת, מותרת באכילה בער"פ.

אם התחיל לאכול קודם שעה עשירית, ונמשכה סעודתו עד הלילה, דינו כמו שאר ערבי שבתות וי"ט, שצריך להפסיק כשמגיע בין השמשות, ואם כבר בירך בפה"ג בסעודה, לא יברך בקידוש בפה"ג, וכן אם בירך כבר המוציא, לא יברך על המצה המוציא, אלא יברך רק 'על אכילת מצה', ובכל מקרה לפי מנהג הרמ"א שלא אוכלים מצה עשירה בער"פ, לא שייך מה שהשו"ע אומר שהתחיל לאכול קודם שעה עשירית, כי לעולם הוא לא מתחיל לאכול פת לפני שעה עשירית.

בערב יו"ט מצוה לרחוץ וללבוש בגדים נאים וכמו בשבת, ואומר המ"ב, שלאחר חצות, ילך לבית המרחץ, ויטבול לכבוד הרגל, ולאחר תפילת מנחה, נכון שיתעסק בדיני קרבן פסח, ויחשוב לו הקב"ה כאילו קיים בפועל את הקרבת קרבן פסח, ובשל"ה העתיק מסדר היום מה שילמד כל אדם, ואין מברין האבל בער"פ.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות ממנו מיד!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים

1/83
דילוג לתוכן