האם מותר לעשות עיסה מבננה מרוסקת?

סימן שכ"א סעיף י"ג- סעיף י"ד "אבל תבואה"

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהוצאת דבש בשבת מתוך כוורת דבורים

מה היא הגדרת מלאכת 'לש'? באיזה שלב מתחייבים על מלאכת 'לש'? האם יש אופן המותר ללוש בשבת? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"א סעיף י"ג  - סעיף י"ד במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

חז"ל החשיבו את הכוורת כמקום גידולו של הדבש, ולכן כאשר רודה דבש מהכוורת, נחשב כתולש מדרבנן וכמו שעוקר פרי מהאילן, אא"כ מדובר שחלות הדבש נעקרו מבעוד יום מהכוורת, או שחלות הדבש התרסקו, שאז כיוון שהדבש זב מאליו, אין איסור ברדייתו.

אחת מל"ט אבות מלאכות היא מלאכת 'לש', והגדרת מלאכה זו היא, שמדביק חלקים שונים, ואם מדובר בקמח, הוא לוקח את גרגירי הקמח ושופך עליהם מים, ומדבק אותם לעיסה אחת, ויש מחלוקת בגמ' בין רבי לבין ר"י בר"י, האם בשפיכת המים כבר מתחייבים משום מלאכת לש, או רק כאשר הוא מגבל את הקמח עם המים והופך אותם לעיסה אחת, דעת רבי, שכבר משעת שפיכת המים לתוך הקמח חייבים על זה משום לש ואפילו שלא גיבל, אבל ר"י בר"י סובר שחייב רק כשיגבל, ועוד נחלקו בדברים שאינם מתגבלים לעיסה אחת, לרמב"ם לא חייבים על זה, אבל יש חולקים וסוברים, שדבר שהוא לאו בר גיבול, הגיבול שלו הוא בשפיכת המים, ואז מתחייב במלאכת לש.

בנתינת מים בדבר שאינו בר גיבול לא חייבים משום מלאכת לש לשיטת הרמב"ם וכנ"ל, והאיסור בנתינת מים על קמח קלי הוא מדרבנן, גזירה שמא יבוא ללוש קמח שאינו קלי, או שמא יבוא ללוש דבר שהוא בר גיבול, ובשבת אפשר לשפוך עליו מים בשינוי, והשינוי הוא בכך ששופך מעט מעט ולא כמות מרובה, ואומר המ"ב, שאפילו החולקים על הרמב"ם מודים ששינוי מעט מעט יועיל, ומבאר הבה"ל, שהשינוי בזה הוא כיוון שמעט מעט זה דרך אכילה, וכיוון שעושה את זה בשעת אכילה, זה חלק מהאכילה שלו ולכן מותר.

מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים