האם מותר לעמוד בשעת קריאת 'עשרת הדברות'?

הדף היומי בהלכה ה' בסיון סימן רכ"ג סעיף ו' עד סימן רכ"ד סעיף ו'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רכ"ג סעיף ו'

- מי שילדה אשתו, ומת מורישו, ובנה בית חדש וקנה כלים חדשים, מה מברך -

מדוע לא מברכים "שהחיינו" על גרביים חדשות? | מה אומרים לאדם הקונה בגד חדש? | האם אומרים זאת גם על הקונה נעליים?

על דבר שאינו חשוב כ"כ כגון חלוק, מנעלים, גרביים, לא מברך שהחיינו כי הם דברים שאינם חשובים, אא"כ הוא עני ששמח בהם, וי"א שגם עני לא יברך על זה, וכך נוהגים, והטעם מבאר המ"ב, שבכדי לברך על כלים או בגדים חדשים, צריך שהם לא יהיו רגילים אצלו, אלא קונה אותם מזמן לזמן, אבל הדברים האלו היו קונים אותם תמיד, ולכן אין מקום לברך עליהם שהחיינו.

המ"ב מביא מהפמ"ג, שלמעשה גם עני לא יברך עליהם שהחיינו.

הרמ"א אומר, שהמנהג לומר למי שקונה בגד חדש "תבלה ותתחדש" כלומר שלא ימות לפני שיספיק ללובשו, וכן שיתחדש שוב בבגד אחר, ויש מי שכתב, שבגדים או מנעלים שנעשים מעורות, לא מברכים ברכה זו, דא"כ היו צריכים להמית בהמה אחרת תחילה שיחדש ממנה בגד אחר, והרי כתוב "ורחמיו על כל מעשיו" א"כ אין זה ראוי, ומסיים הרמ"א, שטעם זה אינו נראה אבל מ"מ רבים מקפידים שלא לאומרו.

 

סימן רכ"ד סעיף א'

- דיני ברכות פרטיות –

למה אין מברכים היום על ראיית מרקוליס? | ברכה על עבודת כוכבים שנעקרה ממקום אחד וניתנה במקום אחר | מה מברך הרואה ששים ריבוא? | מה החילוק בין ברכה על ראיית חכמי ישראל לראיית חכמי אומות העולם?

הרואה מרקוליס [כלומר "קוליס" – חשיבות, "מר" – לשון הפוך, והכוונה "הפוך מחשיבות"] אומר "ברוך אתה ה' וכו' שנתן ארך אפיים לעוברי רצונו", ואם רואה אותה בתוך ל' יום אינו חוזר ומברך, והיום לא מברכים ברכה זאת, והטעם מבאר המ"ב, כיוון שאנו גרים בין העכו"ם ורואים את הע"ז תמיד ורגילים בזה.

סעיף ב'

הרואה מקום שנעקרה ממנו עבודת כוכבים, אם זה בא"י מברך "ברוך שעקר עבודת כוכבים מארצנו" ובחו"ל אומר "מהמקום הזה", ואומר בשניהם "כשם שעקרת אותה מהמקום הזה כן תעקור אותה מכל המקומות והשב לב עובדיהם לעובדיך".

אם נעקרה ממקום אחד ונתנה במקום אחר, מברך על מקום שנעקרה "שעקר עכו"ם", ועל מקום שנתנוה שם "שנתן ארך אפיים".

סעיף ג'

הרואה בבל הרשעה אומר "שהחריב בבל הרשעה", ואם ראה ביתו של נבוכדנצר אומר "ברוך שהחריב ביתו של נבוכדנצר הרשע", ואם ראה גוב אריות או כבשן האש ששם נכנסו חנניה מישאל ועזריה, אומר "ברוך שעשה ניסים לצדיקים במקום הזה".

סעיף ד'

ראה מקום בבבל שכל בהמה שתעבור עליו לא יכולה לזוז משם אם לא יתנו עליה מעפר המקום ההוא שזה סימן קללה, אומר "ברוך אומר ועושה גוזר ומקיים".

סעיף ה'

הרואה ששים ריבוא ישראל במקום אחד אומר "ברוך אתה ה' וכו' חכם הרזים" כלומר, הקב"ה יודע מה ברזי ליבו של כל אחד אפילו שמדובר בששים ריבוא, ואם הם עכו"ם אומר "בושה אמכם".

סעיף ו'

הרואה חכמי ישראל אומר "בא"ה אמ"ה שחלק מחכמתו לבשר ודם", וזה שונה מרואה חכמי אומות העולם שאומר "שנתן מחכמתו לבשר ודם" ומבאר המ"ב, שחלק הכוונה שכביכול הקב"ה חלק מעצמו ונתן להם, אבל שנתן זה לא מעצמו ממש.

"אני לא מכין כעת שלש כוסות תה, ושזה יהיה לעילוי נשמות ילדיי!"...
לאכזבתו לא היה גבול. הוא טלפן מיד לגיסו, ואמר לו - ״צריך לעשות 'לחיים'!"...
"מחר תבוא, אף אחד לא יידע מזה!"
"הרֶגַע! עם המזוודות הלא מסודרות - בא לישיבה ללמוד! כל השאר כבר יסודר..."
כשמרן הגראי''ל שטיינמן נשאל מדוע הוא לא משפץ את הבית שלו
שאל מרן: "ומי אמר שכאשר יש מגפה לובשים מסכה?"
כשהסטודנט המצטיין סירב להיבחן בשבת ונקרא לחדרו של דיקן האוניברסיטה
כששאלו אותו איך הוא מסוגל, הוא ענה: "יש לי שריפה במח!"
"זכינו שיש עכשיו יותר תורה!"
כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
תשובה נחרצת ומפתיעה שענה מרן הגר"ח שליט״א
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים