האם מותר לנגוע במוקצה?

סימן שכ"ב - סעיף א'- סעיף ג'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אביצה אסורה שנתערבה בביצים המותרות

מדוע ביצה שנולדה בשבת אסורה באכילה? למה התירו חז"ל נגיעה במוקצה בשבת, ואילו נגיעה בביצה אסרו חז"ל? מדוע אסרו חז"ל לטלטל פירות שנפלו מן העץ בשבת? ומה הדין כאשר רוצה לטלטל פירות אלו לצורך עניים? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"ב סעיף א'  - סעיף ג' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

ביצה שנולדה בשבת אסורה באכילה ובטלטול, וטעם הדבר, כיוון שגזרו חז"ל על ביצה שנולדה בשבת, אטו ביצה שנולדה בשבת שאחר יו"ט, וכאשר יו"ט חל להיות ביום שישי והביצה נולדה בשבת, הביצה אסורה באכילה מעיקר הדין מדאורייתא, כיוון שהכלל הוא, שכל ביצה שנולדת היום, מאתמול היא כבר נגמרה במעי התרנגולת, נמצא א"כ, שביצה שנולדה בשבת נגמרה ביום שישי, וכאשר יום שישי הוא יו"ט, יוצא שיו"ט הכין לשבת, והרי כתוב בפסוק 'והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו', יום חול מכין לשבת, אבל אין יו"ט מכין לשבת, ולא שבת מכינה ליו"ט, ולכן גזרו חז"ל, שביצה שנולדה בשבת אסורה באכילה, וגם אסורה בטלטול כיוון שאין מה לעשות בה.

לא רק שהביצה עצמה אסורה, אלא גם אם אותה ביצה נתערבה בביצים אחרות של היתר, כל התערובת כולה אסורה, ואפילו שיש אלף ביצים של היתר מול אותה ביצה של איסור, כל הביצים כולם אסורות, משום שהאיסור של ביצה שנולדה בשבת, הוא איסור שיש לו מתירין, שיכול להמתין לאחרי שבת והביצה תהיה מותרת, ודבר שיש לו מתירין, אפילו באלף לא בטיל.

יכול אדם לכוף כלי על הביצה שלא תשבר, אבל שלא יגע בביצה באמצעות הכלי, וכן שלא יגע בביצה עצמה, ואע"פ שכל מוקצה מותר בנגיעה, מבאר המ"ב, שביצה מתנדנדת מאוד בקלות, ולכן אסור לגעת בה.

שבת שלאחר יו"ט, כלומר, יו"ט שחל להיות ביום שישי, או לפניו, כלומר, יו"ט שחל להיות ביום ראשון, נולדה בזה אסורה בזה, ולמעשה סעיף ב' הוא המקור של סעיף א', וגזרו ביצה שנולדה בשבת אטו ביצה שנולדה ביו"ט שאחר השבת, או בשבת שאחר יו"ט.

פירות שנשרו מהאילן בשבת, אסורים בטלטול, ויש בזה ב' טעמים, טעם א', גזירה שמא יעלה על האילן בשבת ויתלוש ויעבור על איסור דאורייתא, טעם ב', כיוון שבכניסת שבת הפרי היה מחובר, והיה מוקצה, ומיגו דאתקצאי בבין השמשות, אתקצאי לכולא יומא, ואפילו אם יש לו ספק האם הפרי נשר בשבת או לפני שבת, אסור, ומבאר השעה"צ שהטעם הוא כיוון שזה דבר שיש לו מתירין, ודבר שיש לו מתירין, גם בספק איסור צריך להחמיר, ומאותה סיבה, שעד שיאכלנו באיסור, יאכלנו בהיתר, וימתין למוצ"ש, ובמוצ"ש מותר מיד, וא"צ להמתין 'בכדי שיעשו', כי המתנה 'בכדי שיעשו' היא רק כאשר נעשתה עבירה בשבת וכדי שלא יהנה ממלאכת שבת, אבל בפירות שנשרו שזה גזירה בלבד שמא יהיה עבירה, כיוון שזה רק חשש, מותרים במוצ"ש מיד.

המ"ב מוסיף כאן להביא מהגמ', שפירות שנשרו מהאילן, גם אם רוצה אותם לצורך מצוה להאכיל לעניים, אסור, אע"פ שכתוב שמאכילין את העניים דמאי, בכ"א שבות דרבנן לא התירו חז"ל גם במקום מצוה.  

כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
"שאלתי את מרן הגר״ח שליט״א האם הוא ׳מרשה׳ לי לנתק את הטלפון לפחות בזמן הלימוד?"
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים