האם מותר למלאות מי גשמים מצינור שעל הגג?

כ"ב בשבט תשע"ט - סימן ש"נ- סעיף ב'- תחילת סימן שנ"ב

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמדוע אסור לרוק מרה"ר לרה"י?אדם ההולך ברה"ר ונתלש רוק מפיו כיצד עליו לנהוג? ובאיזה אופן מותר לרוק מרשות לרשות? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן ש"נ סעיף ב' – סימן שנ"א סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אסור לאדם לעמוד ברשות אחת, ולרוק או להשתין אל עבר רשות אחרת, כיוון שיש בזה משום הוצאה מרשות לרשות מדאורייתא, ואפילו אם הוציא פיו ואמתו לחוץ, כלומר, שפיו ואמתו נמצאים באותה רשות שהדברים נחו שם, בכ"ז יש בזה איסור מדאורייתא של הוצאה מרשות לרשות, ומבאר המ"ב, שכיוון שגופו נמצא ברשות אחרת, זה נחשב כמו שהדבר נעקר מגופו שנמצא ברשות אחרת, וממילא העקירה הייתה ברשות אחת, וההנחה הייתה ברשות אחרת, ויש כאן הוצאה מרשות לרשות.

הלכה זו שיש איסור הוצאה גם כאשר פיו ואמתו נמצאים באותה רשות שהדברים הונחו שם, זה ספק בגמ' עירובין צט. וכיוון שהגמ' נשארה בספק, השו"ע פסק להחמיר, ומביא המ"ב שהגר"א אומר, שזה הכל כאשר מדובר ברשויות דאורייתא, אבל באופן כזה כשעומד בכרמלית, ואמתו או פיו נמצאים ברה"ר או ברה"י, אין בזה משום הוצאה מרשות לרשות, כיוון שאנחנו מחמירים רק ברשויות דאורייתא, ולא בדרבנן.

אדם שהולך בשבת ברה"ר, ויש לו רוק בפיו שנתלש מגופו ומוכן לזורקו, י"א, שלא ילך ד' אמות ברה"ר עד שירוק, מכיוון שהרוק מוכן לזורקו, אנחנו רואים את זה כמו שהוא נתלש מגופו ואינו חלק מגופו, והוא נחשב למשא, והוי כמעביר חפץ ברה"ר ד' אמות, והמ"ב אומר, שמאותו טעם אסור לו לצאת עם רוק זה מרשות לרשות.

צינור שעובר לאורך הגג ובולט החוצה מהגג, או מזחלה שהיא לאורך הבניין כדי לקלוט לתוכו מי גשמים, כיוון שהוא בתוך ג' טפחים לגג, אנחנו רואים אותו כחלק מהגג, והוא מוגדר כרה"י דהיינו, כהגג עצמו, ואע"פ שבצינור עצמו אין ד' טפחים, ואחד מתנאי רה"י הוא שיהיה באותו מקום ד' טפחים, אבל כיוון שהוא סמוך תוך ג' טפחים לגג, יש כאן דין של לבוד, ונחשב כחלק מהגג, ונידון כרה"י, וכאשר מצמידים כלי אל המזחלה כדי לקלוט בכלי את מי הגשמים, יש בזה הוצאה מרשות לרשות, דהיינו, הוצאה ממזחלה שנחשבת רה"י, אל עבר רה"ר, וזה הכל כאשר מצמיד את ידו אל המזחלה, אבל אם יש הפסק אוויר בין ידו למזחלה, ואפילו הפסק לא גדול אלא פחות מג' שאפשר לכאורה לומר לבוד, בכ"א דין לבוד לא מחבר את היד, את הכלי שקולט את מי הגשמים למזחלה, וממילא אין קשר בין ידו בין הכלי לבין המזחלה, ולא נחשב שקולט מרה"י, ואם יש הפסק של ג' טפחים בין הצינור או המזחלה לגג, אנחנו לא רואים אותם כרה"י, שהרי הם רחוקים ממנו, ויכול להצמיד את היד אל הצינור או המזחלה ולקבל המים, ואם יש בהם ד' על ד', או אפילו אין בהם ד' על ד' והם למעלה מי', אסור, כיוון שהם רה"י.

לא מוצאים את המפתחות, אולי את הכרטיס?
"מי זה היה 'ראביי נאקמאן פראם ברסלב'?..."
מפתיע: האשה נכנסה לחדרי ודרשה: "אתה מחזיר עכשיו את הכסף למי שהעביר אותו!"
מאיפה נחתו אצלי אלף שקלים?
מי לא רוצה להצליח בכל מעשי ידיו?
מהו סוד ההצלחה?
הזוג מניו יורק היו מוכנים לחיות על לחם צר ומים לחץ, רק לא לעזוב את הכולל...
מדוע לא מתחילים את זמן חורף מיד אחרי החגים?
צפו: באמצע ההקפות נפל ספר התורה. המתפללים לא ידעו את נפשם...
הנהג לא מגיע בשעה שנקבעה, עורך הדין נרדם והכל נראה חסר סיכוי...
לפתע אני שומע רחש מאחד החדרים. זה היה קצת מוזר...
הופיע! לקראת שבת - פרשת וירא
''הכל שווה כדי שלאבא יהיה קשר טוב עם הילד!''
טענתו של עורך הדין, גררה פרץ צחוק אדיר מפיות כל הנוכחים...
"הסיפור התפרסם והכה גלים..."
"תקשיב חבוב, סידרו אותך וקנית אופניים גנובים, אבל עכשיו פתחת חשבון עם בורא עולם..."
מה תעשו היום לסימן טוב לכל השנה?
"הצרור נעלם ובתוכו המפתח היחיד לרכב שלי"
רוצה לפתוח חלון? שלם 10 ש''ח
"אצלי הדלת פתוחה כל היום!"
"לא התפלאתי כשהרופא הסתכל עלי כמי שאיבד את דעתו..."
כמה דבש מייצרת דבורה משך כל ימי חייה?
ברגע אבוד, כשאין מה למרוח בסנדוויץ' של הילד...
הבחורים שניצחו את הפוליגרף המשטרתי
מה עשה הטייס הגרמני בבית הכנסת לפני שהפציץ אותו?
צפו: שיעור המחשה מיוחד על יצור השופר וכשרותו
מדהים: הבקשה הקטנה של מרן הגראי"ל זצוק"ל
הימים הללו הם שעת כושר. אל תחמיץ אותם!
"באמצע בין הזמנים אני מקבל מכתב נוסף ממס-הכנסה. פתחתי. אני קורא ולא מאמין!"...
מה היה דחוף כ"כ לאינסטלטור, לפצח גרעינים באמצע הדרשה?

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים