האם מותר לטלטל סולם ביום טוב ?

ב' חשון תשפ"א -סימן תקי"ח- סעיף ד'- סעיף ו'
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מדוע התירו חז"ל לטלטל גרף של רעי? ובאיזה אופן מותר לחתוך בהמה לכלבים ביום טוב? תמצית שיעור הלכה במשנה ברורה הלכות יום טוב במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' [משנ"ב חלק ה', סימן תקי"ח סעיף ד' – ו']

טלטול סולם

מותר לטלטל ביום טוב סולם של שובך משובך לשובך ואפילו ברשות הרבים, ומבאר המשנה ברורה, שהחידוש בזה הוא, שלא חוששים שמא יאמרו, שהוא מטלטל את הסולם לצורך עשיית מלאכה, והסיבה שלא חוששים לכך היא, משום שסולם של שובך, ניכר בו שהוא של שובך, ולא יחשדו בו שהוא מטלטל אותו לצורך עשיית מלאכה, אבל סולם של עלייה אסור לטלטל, משום שאדם הרואה שמטלטלים סולם כזה, סבור שזה לצורך טיוח הגג בטיח, ולכן אסור גם לטלטל אותו ברשות היחיד, שהרי כלל בידינו, שכל דבר שאסרו חכמים משום מראית עין, אפילו בחדרי חדרים אסור, ואסור אפילו להטות אותו מקן לקן משום החשש הנ"ל, ולעניין סולם של בית שלא ניכר בצורתו, יש מתירים, ויש שאוסרים משום החשש שמא יאמרו שהוא יסמיך אותו בזיזים היוצאים מן הכתלים ויעלה עם זה לגג, ולעניין הלכה, ברשות היחיד אפשר לסמוך ולהקל לטלטל סולם שבבית, וברשות הרבים נכון לכתחילה להחמיר.

טלטול גרף של רעי

גרף של רעי ועביט של מי רגליים, אף על פי שהם כלים, בכל זאת מכיוון שהם מאוסים הרבה הם נחשבים למוקצה, ומפני כבוד הבריות, התירו חז"ל להוציא אותם כדי לפנות אותם, ולאחר שפינה אותם, אסור לו להחזיר אותם, אלא אם כן הם עדיין בידו לפי שיטת המגן אברהם, או על ידי מים, שאז הוא מטלטל אותם אגב המים.

שימוש בבהמה שמתה ביום טוב

בהמה שמתה ביום טוב, אם הייתה מסוכנת מערב יום טוב, מותר לחתוך אותה לכלבים באופן שאינם יכולים לאכול ללא חיתוך, ומבאר המשנה ברורה, שמכיוון שהיא הייתה מסוכנת מערב יום טוב, אם כן דעתו הייתה עליה מערב יום טוב, ולכן כאשר היא מתה, היא לא נחשבת למוקצה, אבל אם היא לא הייתה מסוכנת, אפילו אם היא הייתה חולה, בכל זאת היא מוקצה ולא יזיז אותה ממקומה, והמשנה ברורה מביא בשם הגר"ז, שאפילו מי שלא סובר מוקצה ביום טוב, כאן זה נחשב 'נולד', משום שכשהיא הייתה בחיים ואפילו כשהיא הייתה חולה, היא לא הייתה עומדת, ועכשיו היא עומדת לכלבים, ולכן יש לה דין 'נולד', ולפי כולם זה מוקצה ביום טוב.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

סגולה לזיווג ולכל הישועות מפרשת תזריע מצורע
לקרוא ולהתפעם: היהודי הגיע מעולם האמת כדי לשלם את חובו
בדרך לקניית טלית קטן? 
הוא יודע מה הוא רוצה. ואתה?
"ערב טוב", אמר הגבוה, "קוראים לי ירחמיאל קראם, ובאתי לכאן לפגוש את הבן שלכם"
הקורונה עשתה לו רק טוב...
הערבי נדהם: "מה?! באמצע אתה מִתְּבֵּלל אתה רואה בבֶּאלֶבּון???"
שו"ת החינוך עם מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי
"אני מרגיש שהאדמה מתחתינו רועדת!", אמר לי
צפו: "במרוקו עשו זאת בקדושה וטהרה"
צפו: מרן הגר''ח קנייבסקי בכותל המערבי
וכי לזאת ייקרא "רעהו"? המצרי הזה הוא חברו של הישראלי?!
מידי שנה היה קובע עימו מחיר דמי שכירות למחסן כדי לאחסן בו את הכבשים...
הסגולה האדירה לבנים ושידוכים בליל הסדר
שידור חוזר: מעמד הכנה לליל הסדר עם הרב שלמה לוינשטיין שליט''א
סיכום מקוצר: כל מה שצריך לזכור בערב פסח שחל להיות בשבת
בסוף זה היה משתלם...
כיצד מסר ה"בבא מאיר" נפש לקיום מצוות הארבע כוסות?
רבבות לומדי הדף היומי התחילו בלימוד פרק 'ערבי פסחים'! בדיוק "שלושים יום קודם החג"!

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים

1/125
דילוג לתוכן