האם מותר לטלטל במחסן לאחסנת פירות?

כ"ז באדר א' תשע"ט - סימן שס"ב- סעיף א'- סעיף ב'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אאלו מחיצות אינם מועילות להתיר בטלטול?באיזה אופן ענפי אילן יכולים לשמש כמחיצה להתיר בטלטול? ומה הדין כשבנה מחיצה חמשה טפחים על גבי תל חמשה טפחים ורוצה לטלטל בתוכה? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שס"ב סעיף א' – סעיף ב' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

בחלקו הראשון של סעיף א', נחזור לעסוק בעניין של קרפף, ומבואר, שמחיצות שנעשו שלא לשם מגורים, אלא נעשו למטרות אחרות, אינם מועילות להתיר בטלטול בשטח גדול יותר מבית סאתיים.

מביא השו"ע ג' דוגמאות לזה:

א. מחיצות שנעשו לצניעות, ומביא המ"ב, שהבנאים וחוצבי האבנים, היו עושים מחיצות כדי לנוח בתוכם, או כדי לאכול בצניעות, אבל לא לשם מגורים.

ב. מחיצות העשויות לשמור פירות או כלים.

ג. מחיצות לשמור את השדות.

ואומר השו"ע, שהיא מחיצה לטלטל מה שבתוכה, ומבאר המ"ב, שמחיצות אלו נחשבות למחיצות להתיר בטלטול בשטח עד בית סאתיים בלבד, אבל אינם מחיצות לעשות את מה שמוקף בתוכה לדירה, אם השטח גדול יותר מבית סאתיים.

דן הבה"ל, במחסן שהוא גדול מבית סאתיים (34 או 40 מטר) והוא משמש לאחסנת תבואה או פירות, שלכאורה יהיה אסור לטלטל שם, שהרי המחיצות לא נעשו לשם מגורים, ומביא הבה"ל ג' צדדים להתיר:

א. כיוון שיש שם גג ומקום המקורה לא נאסר מדין קרפף.

ב. הבנייה היא טובה ולא ארעית, ואפשר לגור שם באופן עקרוני, ולכן זה לא נחשב לקרפף, ומותר בטלטול גם אם הוא יותר מבית סאתיים.

ג. אם הוא משמש גם לדירה.,

אילן שהענפים שלו יורדים למטה לכיוון הקרקע, במרחק של פחות מג' טפחים סמוך לקרקע, ויש בעיקרן י' טפחים, ונמצא שיכולים לשמש כמחיצות גמורות, אבל כיוון שלא נעשו לשם מגורים, הם מועילים לטלטל רק בשטח של בית סאתיים ולא יותר, ואפילו שנטעו אותם כדי שענפיהם ישמשו למחיצות, לא מועיל, כיוון שנעשו לצל.

מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה, אינה מחיצה, ולכן צריך לקשור את הענפים באופן שהרוח לא תנדנד אותם, וימלא אותם בענפים ובעצים ובקש, ויקשור אותם.

אפשר להרכיב מחיצה ע"י עומק וגובה, וכמבואר בשו"ע, לעניין תל גבוה חמשה טפחים, והשלימו לי' טפחים ע"י שעשה עליו מחיצה חמשה טפחים, מועילה המחיצה לטלטל בה כל דבר, ומוסיף המ"ב, שגם חריץ עמוק ה' טפחים, ובנה על שפתו לגובה מחיצה ה' טפחים, סה"כ עומק גובה יחד י' טפחים, זה נחשב למחיצה שיהיה מותר לטלטל בתוך אותו היקף.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים