האם מותר לחולה שאין בו סכנה לאכול מבישולי עכו"ם?

ה' חשון תשע"ט- סימן שכ"ח סעיף י"ט- סעיף כ"ג

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אכלים שבישל בהם גוי צריכים הגעלה? מדוע אסור לקחת תרופות בשבת? למה אסור להשתמש ברור תפל בשבת? ובאיזה אופן מותר להשתמש בקילורין לצורך רפואת העין? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"ח סעיף י"ט – סעיף כ"ג במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

חולה שאין בו סכנה מותר לאכול תבשילים שבישל הגוי, ואומר המ"ב, שיש כאן חידוש גדול, שאע"פ שקיי"ל שחולה שאין בו סכנה אסור לאכול מאכלים או לשתות משקים שיש בהם איסור דרבנן, בכ"ז מותר לו לאכול מבישולי עכו"ם, והחילוק בין הדברים הוא, שבישולי עכו"ם המאכל מצד עצמו הוא מאכל של היתר, וכל הבעיה היא במה שהגוי בישל אותו, וכיוון שכך, באופן כזה חז"ל לא אסרו את המאכל לחולה שאין בו סכנה, וכל ההיתר הוא רק כאשר אין לו אפשרות להשיג מאכל של היתר.

מביא המ"ב נידון, בכלים שעכו"ם בישל בהם האם הם צריכים הגעלה, ואומר, שכיוון שיש בהם בליעות של בישולי עכו"ם, הם צריכים הגעלה, ואפילו כלי חרס שלא מוכשר בהגעלה, בכ"א כיוון שמדובר בבישולי עכו"ם, ע"י שמגעילים אותו ג' פעמים, הוא כשר, ובדיעבד, אדם שבישל בכלים שהעכו"ם בישל בהם, המאכל מותר באופן שיש במאכל רוב כנגד בישולי העכו"ם, ויש כאלה שאומרים, שכלי שבישל בו עכו"ם א"צ הגעלה, והמ"ב אומר, שאפשר לסמוך עליהם לעניין כלי שבישלו בו לחולה בשבת, שא"צ הגעלה אם בישל בו גוי.

אסור לאדם ליטול תרופה בשבת, שחששו חז"ל שכיוון שאדם בהול על רפואתו, הוא יבוא לטחון סממנים לצורך כך, ויעבור על איסור דאורייתא, ולכן גזרו חז"ל, שמי שיש לו מיחוש, אסור לו ליטול תרופה בשבת, ובכ"ז אע"פ שאסור לאדם לתת יין לתוך העין לצורך רפואת העין, אבל מותר לאדם להניח יין ע"ג העין באופן שלא מכניס את היין לעין, שאז נראה הדבר שמשתמש ביין לרחיצה ולא לרפואה.

רוק תפל, דהיינו, רוק של אדם שקם משנתו שהוא רוק חזק, כיוון שלא משתמשים בו לרחיצה כי הוא מאוס, א"כ הוא חמור יותר ואסור להניחו אפילו ע"ג העין, שהרי ניכר הדבר שעושה זאת לרפואה.

יש היתר בקילורין להניח אותם ע"ג העין כאשר שרה אותם מער"ש, שאז נראה הדבר כרחיצה בעלמא, ודווקא כשלא סוגר ופותח את העין, דא"כ, נראה הדבר שזה לרפואה, ואע"פ שאותו אדם יודע שהוא מניח את הקילורין על העין למטרת רפואה, בכ"א כיוון שהתירו לו רק לשרות מער"ש, יש בזה היכר ואין חשש לשחיקת סממנים, מק' המ"ב, למה לעיל התרנו להניח יין ע"ג העין ואין חשש שהוא עצמו יודע שנתינת היין ע"ג העין היא לרפואה, ואילו לעניין קילורין, לא מספיק אלא צריך לשרות אותם מער"ש כיוון שהוא יודע שזה לרפואה? מבאר המ"ב, שכיוון שקילורין עושים רק לרפואה, הצריכו היכר נוסף, משא"כ לגבי יין שיש שמניחים אותו לרחיצה, בזה באופן שמניח את היין ע"ג העין, מותר.

מעבירים גלדי המכה וסכין אותה בשמן, ומבאר המ"ב, כיוון שסיכה בשמן היא גם דרך בריאים, אבל לא יסוך בחלב כיוון שהוא נימוח וכנראה שלא עושים את זה לרחיצה בעלמא, ואפילו בגמר מכה שזה לא לתענוג, מותר, ואע"פ שלעניין בהמה אסור לעשות דברים של תענוג משום טירחה, בכ"א אצל אדם התירו, אבל לא יניח שמן וחמין מעורבים יחד, כיוון שזה לרפואה ואין זה דרך בריאים, וכן לא יתן ע"ג מוך, אבל נותן שמן וחמין מעורבים חוץ למכה ושותת ויורד לתוכה.

מותר להניח ספוג וחתיכות בגדים יבשים וחדשים, כיוון שזה לא לרפואה אלא רק כדי שהבגדים לא ישרטו את המכה, ודווקא שאינם ישנים שאז הם מרפאים, וגם בזה, רק אם הישנים לא היו על המכה, אבל אם כבר היו על המכה, אפילו ישנים מותר, כיוון ששוב אינם מרפאים.

כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
"שאלתי את מרן הגר״ח שליט״א האם הוא ׳מרשה׳ לי לנתק את הטלפון לפחות בזמן הלימוד?"
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים