האם מותר להשיט חפצים במים?

ג' בטבת תשע"ט - סימן של"ט סעיף ה'- סעיף ו'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמדוע בתולה מותר לבעול בשבת ואילו אלמנה וגרושה אסור?באיזה אופן אסור לבעול בתולה בשבת?ולמה אסרו שחייה בשבת? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן של"ט סעיף ה' – סעיף ו' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

הכונס את האלמנה וכן הכונס את הגרושה, אסור לבעול אותה ביאה ראשונה בשבת או ביו"ט, וטעם הדבר מבאר המ"ב, שהם חלוקים מבתולה, כיוון שבבתולה, גמר הקניין הוא משעה שנכנסת לחופה, ונקנית לו גם לירושתה, גם למציאתה, וגם למעשה ידיה, אבל באלמנה וגרושה, קניין זה נעשה רק כאשר בא עליה, וכיוון שגמר הקניין נעשה עי"ז בשבת, הדבר אסור, ומוסיף המ"ב, שגם באלמנה וגרושה שלא נשלם הקניין עד הביאה, זה הכל אם אין ייחוד, אבל אם נתייחד איתה מבעו"י ייחוד הראוי לביאה, ייחוד זה גמר את קניינו של הבעל, וייחוד הראוי לביאה פירושו, שהאשה טהורה שהוא יכול לבעול אותה, ומתייחד איתה במקום כזה שרק הם נמצאים שם ולא אף אחד אחר.

מוסיף המ"ב, שגם בבתולה שמותר לבעול אותה בשבת כיוון שהקניין נגמר בחופה, בכ"א צריך להתייחד איתה מבעו"י, והטעם, כיוון שיש פוסקים הסוברים, שהחופה אינה העמדת כלונסאות, אלא החופה היא הייחוד, ולכן אם לא נתייחד איתה מבעו"י, היא לא אשתו לגמרי, ואסור לכתחילה לבעול אותה בשבת, אלא שיש הבדל בזה בין בתולה לבין אלמנה וגרושה, שבאלמנה וגרושה צריך ייחוד הראוי לביאה, משא"כ בבתולה, עצם העובדה שמכניסה לחדר מסוים, זה עצמו החופה, ומותר לבעול אותה בשבת.

בסעיף ו' השו"ע חוזר למה שכתב בסעיף ב' בעניין שחייה בשבת במים שאסורה, גזירה שמא יעשה חבית של שייטים כדי ללמוד לשוט בה, וכהמשך לכך אומר השו"ע, שאסור גם להשיט דבר על פני המים, ולכן, קיסמים שעל פני המים, אסור לפצל אותם לצדדים כדי שהמים יהיו נקיים ויפים, ויתכן שמדובר בדבר שהיה משליך על פני המים, וזה היה מנקה את המים, והדבר אסור, אא"כ מדובר במים שלא דומים לנהר אלא מדובר בבריכה, שאז המים לא יוצאים ממנה, ואז הדבר מותר, כיוון שזה נקרא כמו כלי שאז מותר לשוט וגם להשיט.

מדוע חדשות – נייעס, זה משהו 'רע'? ולמה אנחנו שמחים שאנחנו סוף סוף בדיכאון?!
האם חולה קורונה חייב לצום בי"ז בתמוז?
לא כל מי שיש לו קול יפה, יכול להיות זמר...
בקבוק היין שהתנפץ באזרבייג'אן
הגביר הכין 50 אלף דולר במזומן (שווה ערך למיליון דולר בימינו). כשהגיע אל הרבי הופתע לגלות...
התפללתי שהאדמה תבלע אותי, אבל שום נס לא קרה. הרבי הגיע, בדק בכיס, גילה את השעון ו...
"הוא מכר את הממתקים של משלוחי המנות, קנה נקניקיות ומוכר בחמישה שקלים. 'קופיקס' נהיה לנו..."
האשה מברוקלין שהצליחה לבטל את נאומו השבועי של נשיא ארה''ב
מה חיפש החגב בביתו של מרן הגר''ח קנייבסקי
המזוודה של מרן הגראי''ל שטיינמן בדרך לארה''ב
"הורי פחדו שאצא לטיולים. במקום להתבכיין הייתי יושב וקורא מהבוקר עד הערב''
כשחבר מועצת העיר הקריא 'חפץ חיים' באוזני ראש העיר
''הרסת לנו את החיים! עכשיו אתה מגיע לבקש סליחה?"
זמני צום שבעה עשר בתמוז תשפ 2020
''אני לא ממהר לחתום... הראשון שיהיה פה עם כל הכסף במזומן - זוכה בדירה!''
התגלה סליק ירדני מימי מלחמת ששת הימים
החליט 'משום מה' לתת לאברך פלוני 400 ש"ח...
'ודיברת בם’. בם? ראשי תיבות 'בלי מסיכה'...
גל של מכחישי סכנה: ריקודים עם הנגיף
אין להיבדק ביום שישי, ואסור לענות לטלפון בשבת
"לבישת מסיכה בזמנים האלו חובה גמורה... ועוון הוא להימנע מלבישתה!"
מבודד יקר, למה אתה לא יוצא מהבית? כי ביבי לא מרשה?
צפו: הגאון רבי משה פיינשטיין זצוק"ל, בתפילת שחרית
כששמע הרבי שבחו"ל יש פשקווילים נגדו, אמר: "אזוי?! תביאו לי את הפתק, גם אני רוצה לחתום"...
התרגשתי עד דמעות. "תראו" - אמרתי לילדים והצבעתי על החלונות - "אתם רואים את הבתים המוארים?''
"אסור להכנס לפחדים, אבל חובה להיערך ולהשמר!"
מתפלל לבנים תלמידי חכמים?
לזה לא שמנו לב...
''יתכן והייתי מנהיג בכל הישיבות את 'שיטת קלם' שבה הבחורים הם שמנקים את בית המדרש''
''לא משנה היכן שהה באותו רגע, ההעברה הייתה מתבצעת מיד''
מדוע בנו של הגר''ש וואזנר זצ"ל בירך על אביו 'שהחיינו' בבית החולים?
הגר''ש ואזנר ורעייתו קפצו מהאוניה והחלו לשחות לכיוון החוף
בזכות המסכה: ישיבה שלימה ניצלה מהדבקה
מה ענה החפץ חיים לאברך שהתלונן שאינו מצליח ללמוד מספיק?
כשרבי משה בלוי נפגש עם מלך הולנד
לא רק שלא קיבל פיצויים על השריפה, אלא עוד הוגשה נגדו תביעה...
(לא) מדברים על הכול!
תגלית היסטורית מרגשת את העולם היהודי
אהרלה סמט ואידיש נחת - דרשו "לא לנו ודאווענען"
דרשו במבצע ייחודי: סיפורי חיזוק מתקופת הקורונה
אלעד: העיר הראשונה בישראל שתספק חשמל כשר בשבתות וימים טובים
''לאחר ההלוויה נגלה הרב קהלני אל בנו בחלום, ואמר לו דברים מבהילים''
ביטחון עצמי - גאווה?

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים