האם מותר להרים עציץ בשבת?

י"ז כסלו תשע"ט- סימן של"ו סעיף ד'- סעיף ח'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמדוע התירו להשליך זרעונים לפני התרנגולים והרי יתכן שהם יצמחו מהלחות שבקרקע?האם שייך איסור תולש בצמחים שלא יונקים מהקרקע?מדוע אין חיוב תולש בעציץ שאינו נקוב?ומה השיעור של 'נקוב' בעציץ?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן של"ו סעיף ד' – סעיף ח' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אסור לאדם להשליך זרעים על קרקע לחה, שמא יצמחו מלחות הקרקע, וכן עלול להיות מצב שהם ישתרשו בקרקע, ואדם שיש לו תרנגולים שצריכים לאכול גרעינים וצריך להשליך בפניהם גרעינים באופן שהם לא יצמחו, ישליך להם בכמות מועטת לאכילת יום או יומיים, ובאופן כזה אנחנו תולים שהתרנגולים יגמרו את התרנגולים לפני שהם יספיקו לצמוח ולהשתרש בקרקע, וכן מותר באופן שישליך לפניהם את הגרעינים במקום דריסת בני אדם, ואנחנו תולים שידרסו בני אדם על הגרעינים וממילא הם לא יצמחו.

מה שאמר השו"ע שמשליך בפניהם זרעים ליום או יומיים, מדובר שזורק לפניהם בפעם אחת לשבת ואגב כך לימים הבאים, ולא שזורק להם זרעים למחר או למחרתים, כיוון שזה הכנה.

שייך איסור של עוקר דבר מגידולו גם בצמחים שאין להם יניקה מהקרקע, כגון, עשבים שעלו על אוזן הכלי מלחות הכלי, ואומר המ"ב, כגון פטריות שגדלים מהלחות ואינם יונקים מהקרקע, ובכ"ז הם חשובים כמחוברים לקרקע, ומי שתולש אותם, חייב, ומה שבעציץ שאינו נקוב לא חייבים משום תולש, הוא משום שאין דרך גידולם בכך, ולפי"ז, בצמחים שדרך גידולם היא שהם לא יונקים מהקרקע, מי שתולש אותם, חייב משום תולש.

אדם שיש לו עשבים ורוצה לשמור שלא יתייבשו, וטומן אותם בתוך עפר, וכגון עשבי בושם, כאשר יתקיימו שני תנאים, תנאי א', שלא הספיקו להשתרש בקרקע, והתנאי הב', שתחב אותם בקרקע שלא למטרת השרשה, אלא למטרת שמירה על טריותם, ואז מותר לשלוף אותם משבת, ואין בזה גם משום מוקצה, כיוון שלא מזיז את העפר בידיים, אלא רק שולף את העלים שמעל פני הקרקע, וממילא העפר זז, והוי טלטול מוקצה כלאחר יד.

אסור לתלוש בשבת מעציץ נקוב, כיוון שיש בזה איסור דאורייתא, והגדרת 'נקוב' היא, באופן שיש בו נקב כדי שורש קטן שהוא פחות מכזית, ובבה"ל יש צד, שעציץ שעשוי מעץ או מחרס, אע"פ שהם לא נקובים, דינם כנקובים, כיוון שהם יונקים מהקרקע, והתולש מהם בשבת, חייב חטאת, וגם מעציץ שאינו נקוב אסור לתלוש, גזירה אטו עציץ נקוב.

אסור לטלטל ולהגביה עציץ, ולא מיבעיא שאסור לקחת עציץ נקוב ולהניח אותו על גבי משטח שמנתק ומפסיק את יניקתו מהקרקע שאז יש בזה משום תולש, וכאשר הוא מחזיר יש בזה משום נוטע, אלא אסור גם לקחת עציץ נקוב ולהגביה אותו על יתדות, ואע"פ שאין שום דבר שמפסיק בינו לקרקע, בכ"א משהו מהיניקה נתמעט, ואיסור זה הוא גם בעציץ שאינו נקוב, גזירה אטו עציץ נקוב.  

''למחרת הגעתי לשיעור, ולא היתה לי ולו הזמנה אחת לאותו היום''
''כבר 14 שנים הוא נוסע במסלול קבוע, ומעולם לא טעה...''
שוהים בבידוד? פסק ההלכה של מרן הגר''ח קנייבסקי לגבי שמיעת מוזיקה
"אלה מסעי" - מפגש מרתק ומרגש שהוביל פתאני מאפגניסטן לשוב לחיק היהדות
מרן רה''י הגרי''ג אדלשטיין שליט''א: ''חיוב גמור לשמור על כללי הזהירות''
מה כבר אפשר להספיק בתור לתספורת?
מי חייב לשלם את עלות השניצלים?
מדוע חדשות – נייעס, זה משהו 'רע'? ולמה אנחנו שמחים שאנחנו סוף סוף בדיכאון?!
האם חולה קורונה חייב לצום בי"ז בתמוז?
לא כל מי שיש לו קול יפה, יכול להיות זמר...
בקבוק היין שהתנפץ באזרבייג'אן
הגביר הכין 50 אלף דולר במזומן (שווה ערך למיליון דולר בימינו). כשהגיע אל הרבי הופתע לגלות...
התפללתי שהאדמה תבלע אותי, אבל שום נס לא קרה. הרבי הגיע, בדק בכיס, גילה את השעון ו...
"הוא מכר את הממתקים של משלוחי המנות, קנה נקניקיות ומוכר בחמישה שקלים. 'קופיקס' נהיה לנו..."
האשה מברוקלין שהצליחה לבטל את נאומו השבועי של נשיא ארה''ב
מה חיפש החגב בביתו של מרן הגר''ח קנייבסקי
המזוודה של מרן הגראי''ל שטיינמן בדרך לארה''ב
"הורי פחדו שאצא לטיולים. במקום להתבכיין הייתי יושב וקורא מהבוקר עד הערב''
כשחבר מועצת העיר הקריא 'חפץ חיים' באוזני ראש העיר
''הרסת לנו את החיים! עכשיו אתה מגיע לבקש סליחה?"
זמני צום שבעה עשר בתמוז תשפ 2020
''אני לא ממהר לחתום... הראשון שיהיה פה עם כל הכסף במזומן - זוכה בדירה!''
התגלה סליק ירדני מימי מלחמת ששת הימים
החליט 'משום מה' לתת לאברך פלוני 400 ש"ח...
'ודיברת בם’. בם? ראשי תיבות 'בלי מסיכה'...
גל של מכחישי סכנה: ריקודים עם הנגיף
אין להיבדק ביום שישי, ואסור לענות לטלפון בשבת
"לבישת מסיכה בזמנים האלו חובה גמורה... ועוון הוא להימנע מלבישתה!"
מבודד יקר, למה אתה לא יוצא מהבית? כי ביבי לא מרשה?
צפו: הגאון רבי משה פיינשטיין זצוק"ל, בתפילת שחרית
כששמע הרבי שבחו"ל יש פשקווילים נגדו, אמר: "אזוי?! תביאו לי את הפתק, גם אני רוצה לחתום"...
התרגשתי עד דמעות. "תראו" - אמרתי לילדים והצבעתי על החלונות - "אתם רואים את הבתים המוארים?''
"אסור להכנס לפחדים, אבל חובה להיערך ולהשמר!"
מתפלל לבנים תלמידי חכמים?
לזה לא שמנו לב...
''יתכן והייתי מנהיג בכל הישיבות את 'שיטת קלם' שבה הבחורים הם שמנקים את בית המדרש''
''לא משנה היכן שהה באותו רגע, ההעברה הייתה מתבצעת מיד''
מדוע בנו של הגר''ש וואזנר זצ"ל בירך על אביו 'שהחיינו' בבית החולים?
הגר''ש ואזנר ורעייתו קפצו מהאוניה והחלו לשחות לכיוון החוף
בזכות המסכה: ישיבה שלימה ניצלה מהדבקה
מה ענה החפץ חיים לאברך שהתלונן שאינו מצליח ללמוד מספיק?
כשרבי משה בלוי נפגש עם מלך הולנד
לא רק שלא קיבל פיצויים על השריפה, אלא עוד הוגשה נגדו תביעה...
(לא) מדברים על הכול!
תגלית היסטורית מרגשת את העולם היהודי
אהרלה סמט ואידיש נחת - דרשו "לא לנו ודאווענען"
דרשו במבצע ייחודי: סיפורי חיזוק מתקופת הקורונה
אלעד: העיר הראשונה בישראל שתספק חשמל כשר בשבתות וימים טובים
''לאחר ההלוויה נגלה הרב קהלני אל בנו בחלום, ואמר לו דברים מבהילים''
ביטחון עצמי - גאווה?

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים