האם מותר להכניס כלים למדיח כלים בשבת?

סימן שכ"ג - מאמצע סעיף ד' הגה "וכן בסכום דמים"- סעיף ה'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם מותר לגבאי צדקה להניח פתק על סכום שהתחייב אדם לצדקה?

במה נחלקו השו"ע והרמ"א לעניין הזכרת סכום כסף בשבת בין קונה למוכר? באיזה אופן מותר למוכר לציין לעצמו בשבת כמה כסף חייב לו הקונה? אדם שיש לו אורחים רבים בשבת, האם מותר לו לסחוב עבורם כמות גדולה של משקאות? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"ג סעיף ד' ברמ"א - סעיף ה' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

שיטת השו"ע, שמותר לקונה לומר למוכר, תן לי ד' או ה' ביצים או רימונים בשבת, ובלבד שלא יזכיר לו את העלות של הקנייה, ושלא יזכיר לו כמה הוא חייב לו בקנייה הקודמת, וכמה יהיה חייב לו עם הקנייה הזאת, וכן לא יזכיר לו סכום מידה, כגון, קילו או חצי קילו, וכן ליטר ושני ליטר, אבל הרמ"א מיקל ואומר, שמותר לקונה לומר למוכר בשבת, תן לי ד' או ה' ביצים במחיר מסוים, כיוון שהמחיר אינו בשביל שהקונה יידע לשלם למוכר את הכסף, אלא כדי שהמוכר יידע מה היא הכמות שהקונה רוצה, ולכן מותר, אבל זה רק בדברים שהמחיר שלהם ידוע, אבל בדברים שהמחיר שלהם לא ידוע, א"כ המחיר אינו סימן לכמות שהקונה רוצה, ובאופן כזה אסור להזכיר את המחיר.

להלכה: אמנם מי שמיקל כדעת הרמ"א יש לו על מי לסמוך, אבל ראוי להחמיר כדעת השו"ע שלא להזכיר שם דמים, ובפרט במקום שיש אפשרות אחרת ע"י שיאמר לו, מחר נעשה את החשבון, וכן לעניין מידה יכול לומר לו, מלא לי כלי זה וא"צ להזכיר שם מידה.

המ"ב אומר, שיש מקומות שהיו מפקידים אצל המוכר סכום כסף, ובשבת היו קונים באותו סכום, וכדי שהמוכר יידע כמה סחורה הם לקחו, היה עושה נקבים בנייר כמניין הסחורה והדבר אסור, שהרי אסור להסתכל בפתק הזה בשבת משום שטרי הדיוטות, וכן אסור שהחנווני ירשום פתקאות מער"ש עם סכומים שונים, ובשבת יניח את הפתק ליד השם, גם זה אסור משום שטרי הדיוטות בשבת, ולכן נהגו לתת גרעין או דבר אחר על שם האיש הלוקח לסימן, ובזה אין איסור של שטרי הדיוטות.

אדם שהתחייב כסף לצדקה, מותר לגבאי צדקה להניח פתק, כיוון שלצורך מצוה מותר, אבל גם בזה ראוי להחמיר ולהניח גרעינים.

אדם שמביא בשבת כדי יין ממקום למקום, יביא אותם בשינוי, דהיינו, שיביא כד אחד או שניים ביד או בכתף, אבל לא יקח כלי גדול ויניח שם הרבה כדים, אא"כ מדובר באופן שיש לו הרבה אורחים והוא צריך להביא בזריזות, ואם הוא יביא אחד אחד, זה יקח הרבה זמן, שאז מותר לקחת כלי גדול ולהניח בתוכו הרבה כדים, ונחלקו השיטות, האם עדיף ריבוי בטירחה על פני הבאה כדרך חול, או שעדיף למעט בטירחה ולהביא כדרך חול, יש מי שאומר, שכיוון שזה ירבה לו טירחה, עדיף שיניח את הכדים בכלי גדול, ויקח אותם בפעם אחת בלי שיצטרך שוב לחזור ולהרבות בטירחה, אבל המ"ב אומר, שגם המקילים, זה רק כשזה בצינעה, אבל במקום שיראו אותו סוחב משאות בשבת, ודאי שהדבר אסור לכו"ע גם על חשבון ריבוי בטירחה.

להלכה: כהיש אומרים שעדיף למעט בטירחה ולא לעשות בשינוי, וכל זה במקום שלא רואים, אבל במקום שרואים את זה הרבה אנשים, גם היש אומרים מסכימים לדעה הראשונה ששינוי עדיף על פני ריבוי בטירחה. 

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים