האם מותר להזיז בשבת ארון כבד?

הדף היומי בהלכה ט' אייר- סימן ש"ז סעיף כ"ב- עד סימן ש"ח סעיף א'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם מותר לרמוז לגוי שיעשה מלאכה בשבת?

גוי שחייב סחורה ליהודי ומחזירה לו בשבת, מותר ליהודי לתת לו את המפתח של המחסן כדי שיכניס את הסחורה? מה הטעם שאסרו חז"ל מוקצה בשבת? ומהי ההגדרה של 'מוקצה מחמת חסרון כיס'? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן ש"ז סעיף כ"ב  - סימן ש"ח סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

כל דבר שהוא אסור משום שבות, לא גזרו עליו בין השמשות, דהיינו, חז"ל לא העמידו את דבריהם על בין השמשות של שבת כאשר מדובר על דבר מצוה או על מקום דחק, והתירו שבות, ובכללם גם אמירה לעכו"ם.

כשם שאמירה לגוי אסורה, כך רמיזה אסורה, ורק רמיזה בדרך ציווי אסורה, אבל רמיזה שלא בדרך ציווי מותרת, דהיינו, אסור לרמוז לגוי שיעשה מלאכה בשבת, ואסור לומר לו, 'תקנח חוטמך', שע"י זה יבין שצריך להסיר את הפחם שבראש הנר, כיוון שהפחם מחשיך את אור הנר, אבל מותר לומר לגוי רמיזה באופן כזה שיאמר לו 'הנר אינו מאיר יפה', והגוי יבין מדבריו שצריך להסיר את הפחם מהנר, וצריך לומר שמדובר באופן שהוא לא נהנה ממלאכת עכו"ם, כי הנאה ממלאכת עכו"ם בכל מקרה אסורה בשבת, ולכן מדובר באופן שהוא היה יכול לקרוא גם ללא הסרת הפחם מראש הנר או משום שהיה שם נר אחר, או משום שהנר מאיר גם בלי שיסירו את הפחם מראשו.

אומר הרמ"א, גוי שהיה חייב תבואה ליהודי והביא הגוי ליהודי את התבואה בשבת, מותר ליהודי לתת את המפתח לגוי כדי שימלא את אוצרו של היהודי בתבואה, ואע"ג שהיהודי עושה זאת לצורך הישראל, י"ל שאין זה לצורך ישראל, כי התבואה תהיה של היהודי רק לאחר שימדדו את התבואה, ואחרי שיתחשבנו ביניהם כמה תבואה הוא נתן לו, אבל לפני כן, התבואה היא של הגוי וממילא כאשר הגוי ממלא את אוצרו של היהודי, הוא עוסק עדיין בתבואה שלו עצמו ואין בזה בעיה של הנאה ממלאכת עכו"ם או בעיה של אמירה לעכו"ם.

ישראל צריך לעמוד על הגוי בשעת עשיית הגבינה או בשעת חליבת הבהמה, כיוון שאם לא יעמוד שם החלב לא כשר, ולכן כשעומד עליו בשבת, החלב מותר ליהודי, כי כל עוד שזה לא הגיע לרשות הישראל, זה של הגוי, והגוי מתעסק בשל עצמו כדי שיהיה לו גבינה שיוכל למכור ליהודי.

הטעם שחז"ל גזרו על איסור מוקצה, מביא המשנה ברורה בשם הרמב"ם, מפני שאם לא יאסרו חז"ל מוקצה, אדם יתעסק בשבת בכל מיני כלים ויתבטל ממנוחת השבת, והראב"ד מביא, שלכן חז"ל אסרו טלטול מוקצה כדי שלא יבוא לידי הוצאה של כלים מרשות לרשות.

'מוקצה מחמת חסרון כיס' פירושו, כל כלי שמלאכתו היא מלאכת איסור, ואדם מקפיד עליו שלא להשתמש בו אלא למה שהוא מיועד, הדין הוא, שהכלי הזה נחשב למוקצה מחמת חסרון כיס, כגון סכין של שחיטה או של מילה, שאדם לא לוקח סכין כזאת לחתוך בה ירקות, מחמת שהם סכינים יקרים והם מיוחדים רק לתשמישם, וממילא אסור לטלטל אותם בשבת בכלל, לא לצורך גופו ולא לצורך מקומו, ואם אותו אדם לא מקפיד, כלפיו זה לא מוקצה מחמת חסרון כיס.

"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים