האם מותר להוריד מהעץ את הלחם שהניח לעירובי תחומין?

כ"ב בטבת תשע"ט - סימן שמ"ב

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אאדם שקיבל על עצמו שבת האם מותר לו בבין השמשות לעשות דברים האסורים מדרבנן?על איזה זמן נאמר ההיתר של בין השמשות? ובאיזה אופן מתר ליהודי לומר לגוי להדליק עבורו נר בבין השמשות?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שמ"ב במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

באופן כללי, חז"ל הקלו והתירו את כל האיסורים דרבנן בבין השמשות כאשר הם נעשים לצורך מצוה או בשעת הדחק, כגון, באופן שיש שופר או לולב ע"ג האילן, מותר לעלות בבין השמשות ע"ג האילן כדי להוריד ממנו את הלולב או השופר, ולעבור בכך על שבות של אין עולים על אילן בשבת.

המ"ב מסייג את דברי השו"ע ואומר, מה שאמר השו"ע אמר כל הדברים שאסורים מדברי סופרים, כל לאו דווקא, ומביא המ"ב דוגמא של איסור דרבנן שחז"ל אסרו אותו גם בבין השמשות, והוא, אדם שמעביר ד' אמות ברה"ר, שאם מעביר פחות פחות מד' אמות ברה"ר, יש בזה איסור רק מדרבנן ואסור גם בבין השמשות, כיוון שהוא איסור שקרוב לבוא לידי איסור דאורייתא, ולכן חז"ל גזרו על זה גם בבין השמשות.

המ"ב מוסיף, זה הכל כאשר לא קיבל על עצמו שבת, אבל אדם שקיבל על עצמו שבת, גם בבין השמשות הוא אסור בכל הדברים שאסורים בשבת, כולל איסורים דרבנן, גם לצורך או לדבר מצוה.

מביא המ"ב נידון נוסף, האם ההיתר של בין השמשות הוא היתר שנאמר רק בבין השמשות של כניסת שבת, או גם בין השמשות של צאת השבת, כיוון שמצד אחד אפשר לומר, שבצאת השבת זה חמור יותר, שהרי יש חזקת שבת, ומי אומר שהשבת יצאה, ואולי צריך להחמיר בזה יותר מאשר בין השמשות של כניסת השבת, ועכ"פ אומר המ"ב להחמיר בדבר.

מותר להוריד מהאילן ולהוציא מהכרמלית עירוב שעשה, והמ"ב מסביר, שמדובר בעירובי תחומין, שהרי קיי"ל שאין מערבין עירובי תחומין אלא לדבר מצוה, וכיוון שכך, כאשר העירוב מונח ע"ג האילן, הדין הוא, שאם יהיה אסור לו להוריד את העירוב מהאילן, העירוב לא יחול, כיוון שאין לו גישה לעירוב, לכן התירו לו חז"ל באופן כזה לעלות בין השמשות לאילן, ולהוריד את העירוב כדי שהעירוב יחול, וכן עירוב שנמצא בכרמלית, התירו לו חז"ל להכניס את העירוב מהכרמלית אליו, כדי שהעירובי תחומין יחול, שהרי אם אין לו גישה לעירוב, העירוב לא יחול, ואין מערבין אלא לדבר מצוה, וכן הדבר מותר אם הוא טרוד ונחפז לדבר שהוא משום שבות, מותר בבין השמשות, ולכן מותר לו לומר לגוי להדליק לו נר בבין השמשות, כיוון שיש בזה צורך גדול, והאיסור לומר לגוי הוא רק איסור מדרבנן, ולכן מותר לעבור על זה בין השמשות.

כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
"שאלתי את מרן הגר״ח שליט״א האם הוא ׳מרשה׳ לי לנתק את הטלפון לפחות בזמן הלימוד?"
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים