האם מותר לדפוק על השולחן בשבת כדי להשקיט את הקהל?

כ"ה כסלו תשע"ט- סימן של"ח סעיף א'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם מותר לנקוש בדלת בשבת? מה הדין לעניין שריקה בפיו בשבת?מה ההיתר לגבאי להכות על השולחן כדי להשתיק הציבור וכדו'?האם מותר להשתמש בפעמונים התלויים על הדלת? ומה הטעם שהתירו להוליך ס"ת שיש בו פעמונים המשמיעים קול?  • שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן של"ח סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אסור להשמיע קול בכלי שיר בשבת, גזירה שמא יתקן כלי שיר, ואיסור זה הוא גם כאשר משמיע קול בידיו ע"י הכאה כף אל כף, אא"כ משמיע קול שלא דרך שיר ושמחה, ואם רוצה להרגיע ולשמח תינוק ע"י הכאה כף אלא כף, יעשה בשינוי, ולכן מותר לאדם לנקוש על דלת חבירו כדי שיפתח לו את הדלת, כיוון שאין זה דרך שיר ושמחה, ומותר להקיש על הדלת גם ע"י כלי, אבל אם תלוי על הדלת כלי המיוחד להשמעת קול, אסור להשתמש בו להשמיע את הקול כדי שחברו יפתח לו את הדלת, גזירה שמא יכוון לשיר ואז יש בזה איסור.

אין איסור של השמעת קול ע"י שריקה או צפצוף בפה, כיוון שהאיסור הוא רק ע"י מעשה, ואפילו שמוציא קול נעים כמו שיר, מותר.

מביא המ"ב, שאסור לקחת כלי עם מים ולגרום שהטיפות ינטפו וישמיעו קול נעים, ומותר לאדם למלאות כלי עם מים כדי שהמים יזרמו בזרם חזק וכדי להעיר אדם משנתו, כיוון שאינו מעוניין בקול הנעים של המים, אלא הוא מעוניין ברעש של המים שיעירו את חברו, וכן אם רוצה להרדים חולה, מותר.

ברזל שהפתח ננעל ונפתח בו, מותר לנענע בו, כיוון שאינו עשוי להשמעת קול, והוא מתכוון כדי שיפתחו לו.

שמש הקורא לאנשים לבוא לבהכנ"ס, אע"פ שזה דבר מצוה, אסור לו להשתמש בכלי המיוחד להשמעת קול, אלא מכה בידו על הדלת, ויש מקומות שהשמש לוקח בשבת כלי אחר להכות, ומה שמכה הגבאי על השולחן כדי להשמיע קול ולהשתיק את הקהל, מותר, כיוון שלא מכה בכלי המיוחד לכך.

פעמונים שבפרוכת או במעיל של הספר תורה, מצד אחד זה כלים המיוחדים להשמעת קול ואסור, ומצד שני זה דבר מצוה ומותר, ואע"פ שכתוב ברמ"א שאסור לשמש להשתמש בכלי המיוחד להשמעת קול כדי שהציבור יבוא לבהכנ"ס, וא"כ איך מותר לפתוח את פרוכת ארון הקודש או להשתמש במעילים עם פעמונים הקבועים בהם להשמעת קול, בכ"א אומר הש"ך, שבזה אפשר בעניין אחר, שהרי השמש לא חייב להשתמש בכלי המיוחד להשמעת קול, אבל בפעמונים הקבועים בפרוכת אין אפשרות אחרת, ועוד שהרי לא מתכוון להשמעת קול, אלא מתכוון לפתוח את הפרוכת, ולכתחילה לא ראוי לעשות כך להשתמש בפרוכת או בס"ת שיש בהם פעמונים, ומי שנוהג היתר אין למחות בו.

המשמיע קול בכלי המיוחד להשמעת קול ואין כוונתו לכך, המג"א מתיר, והט"ז אוסר, ונ"מ, האם מותר לפתוח דלת שיש בה פעמון תלוי כאשר אינו מתכוון להשמעת קול, ומביא המ"ב, שמכיוון שהפעמון מיוחד לכך, אין נ"מ במה שלא מכוון, וגם הא"ר מצדד להחמיר, ובמקום הדחק, יכול לסמוך על הסברא להקל, כיוון שאינו מכוון להשמיע קול.

 

מדוע חדשות – נייעס, זה משהו 'רע'? ולמה אנחנו שמחים שאנחנו סוף סוף בדיכאון?!
האם חולה קורונה חייב לצום בי"ז בתמוז?
לא כל מי שיש לו קול יפה, יכול להיות זמר...
בקבוק היין שהתנפץ באזרבייג'אן
הגביר הכין 50 אלף דולר במזומן (שווה ערך למיליון דולר בימינו). כשהגיע אל הרבי הופתע לגלות...
התפללתי שהאדמה תבלע אותי, אבל שום נס לא קרה. הרבי הגיע, בדק בכיס, גילה את השעון ו...
"הוא מכר את הממתקים של משלוחי המנות, קנה נקניקיות ומוכר בחמישה שקלים. 'קופיקס' נהיה לנו..."
האשה מברוקלין שהצליחה לבטל את נאומו השבועי של נשיא ארה''ב
מה חיפש החגב בביתו של מרן הגר''ח קנייבסקי
המזוודה של מרן הגראי''ל שטיינמן בדרך לארה''ב
"הורי פחדו שאצא לטיולים. במקום להתבכיין הייתי יושב וקורא מהבוקר עד הערב''
כשחבר מועצת העיר הקריא 'חפץ חיים' באוזני ראש העיר
''הרסת לנו את החיים! עכשיו אתה מגיע לבקש סליחה?"
זמני צום שבעה עשר בתמוז תשפ 2020
''אני לא ממהר לחתום... הראשון שיהיה פה עם כל הכסף במזומן - זוכה בדירה!''
התגלה סליק ירדני מימי מלחמת ששת הימים
החליט 'משום מה' לתת לאברך פלוני 400 ש"ח...
'ודיברת בם’. בם? ראשי תיבות 'בלי מסיכה'...
גל של מכחישי סכנה: ריקודים עם הנגיף
אין להיבדק ביום שישי, ואסור לענות לטלפון בשבת
"לבישת מסיכה בזמנים האלו חובה גמורה... ועוון הוא להימנע מלבישתה!"
מבודד יקר, למה אתה לא יוצא מהבית? כי ביבי לא מרשה?
צפו: הגאון רבי משה פיינשטיין זצוק"ל, בתפילת שחרית
כששמע הרבי שבחו"ל יש פשקווילים נגדו, אמר: "אזוי?! תביאו לי את הפתק, גם אני רוצה לחתום"...
התרגשתי עד דמעות. "תראו" - אמרתי לילדים והצבעתי על החלונות - "אתם רואים את הבתים המוארים?''
"אסור להכנס לפחדים, אבל חובה להיערך ולהשמר!"
מתפלל לבנים תלמידי חכמים?
לזה לא שמנו לב...
''יתכן והייתי מנהיג בכל הישיבות את 'שיטת קלם' שבה הבחורים הם שמנקים את בית המדרש''
''לא משנה היכן שהה באותו רגע, ההעברה הייתה מתבצעת מיד''
מדוע בנו של הגר''ש וואזנר זצ"ל בירך על אביו 'שהחיינו' בבית החולים?
הגר''ש ואזנר ורעייתו קפצו מהאוניה והחלו לשחות לכיוון החוף
בזכות המסכה: ישיבה שלימה ניצלה מהדבקה
מה ענה החפץ חיים לאברך שהתלונן שאינו מצליח ללמוד מספיק?
כשרבי משה בלוי נפגש עם מלך הולנד
לא רק שלא קיבל פיצויים על השריפה, אלא עוד הוגשה נגדו תביעה...
(לא) מדברים על הכול!
תגלית היסטורית מרגשת את העולם היהודי
אהרלה סמט ואידיש נחת - דרשו "לא לנו ודאווענען"
דרשו במבצע ייחודי: סיפורי חיזוק מתקופת הקורונה
אלעד: העיר הראשונה בישראל שתספק חשמל כשר בשבתות וימים טובים
''לאחר ההלוויה נגלה הרב קהלני אל בנו בחלום, ואמר לו דברים מבהילים''
ביטחון עצמי - גאווה?

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים