האם מותר לדלג 'נשמת' כדי להתפלל בציבור?

הדף היומי בהלכה ג' בטבת - סימן רפ"א

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אאדם שמזרז את החזן בשחרית של שבת, האם שומעים לו?

מדוע בשבת מתפללים שחרית יותר מאוחר מאשר בחול? מה יעשה אדם ששכח לומר 'לקל אשר שבת'?  שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן רפ"א סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אין לשחות ב'ולך לבדך אנחנו מודים', אלא רק במקומות שקבעו חכמים.

מאחרים להתפלל תפילת 'שחרית של שבת', ושלא כמו בימות החול שמקדימים, והטעם, כיוון שבתמיד של ימות החול כתוב 'בבוקר', ובשל שבת נאמר 'וביום השבת', משמע ביום, וא"צ להקדים, ומביא המשנה ברורה שיש מצוה להתפלל 'ותיקין' גם בשבת, וגם כשמאחרים להתפלל אבל שלא יעברו את זמן ק"ש.

נוהגים להנעים את התפילה בזמירות, וגם מי שהזמן יקר לו והוא רוצה בינתיים ללמוד ולנצל את הזמן, ומזרז שלא ינעימו בזמירות, לא שומעים בקולו, אלא יש עניין לזמר, וכן לומר את ההוספות שיש בתפילה, ומי שלא הוסיף אין מחזירין אותו, ואם לא אמר 'לקל אשר שבת', מחזירים אותו, דהיינו, שאחרי תפילת העמידה יאמר 'שבח נותנים לו כל צבא מרום תפארת וגדולה שרפים ואופנים וחיות הקודש, לקל אשר שבת' וכו', ומביא המשנה ברורה, אפשר שאם עדיין לא סיים את ברכת 'יוצר המאורות' ואז נזכר שלא אמר, יחזור לומר 'לקל אשר שבת'.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים