האם מותר לדבר באמצע אמירת ההלל ?

י' אלול תשע"ט - סימן תכ"ב- סעיף ד'- סוף הסימן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמה הדין באופן שבאמירת ההלל הקדים פרשה לחברתה ?מה הטעם שצריך לעמוד בשעת אמירת ההלל? האם סמיכה נחשבת כעמידה?ומתי אומרים את ההלל בישיבה ולא בעמידה?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימנים תכ"ב סעיף ד' עד סוף הסימן במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

בקריאת ההלל, מותר אפילו באמצע אחד מן הפרקים לשאול בשלום אדם שהוא צריך לנהוג בו כבוד, ולהשיב שלום לכל אדם, אבל סתם דיבורים, אסור, ואפילו בין פרק לפרק, ומסיים הרמ"א, שזה דווקא בר"ח ופסח שלא גומרים בהם את ההלל, אבל בימים שגומרים בהם את ההלל, הדיבור בו הוא חמור יותר, והדין בזה הוא כמו בק"ש, ומבואר דינים אלו לקמן בסי' תפ"ח ס"א.

אדם שהפסיק באמצע קריאת ההלל בשתיקה ולא בדיבור, אפילו שהה כדי לגמור את כולו, א"צ לחזור לראש ההלל ולקרוא מחדש, ומביא המ"ב נידון, האם כל זה אמור רק בימים שאין גומרים בהם את ההלל, או גם בימים שגומרים בהם את ההלל, שהרי הרמ"א אמר בסעיף ד', שכאשר גומרים את ההלל, הלל שלם דינו חמור יותר וכמו בק"ש, ובק"ש הדין הוא, שאם הוא שהה מחמת אונס כדי לגמור את כולו, צריך לחזור ולקרוא ק"ש, והשאלה היא, האם אנחנו משווים הלל שלם לעניין הפסקה בשהייה בלבד לדין ק"ש וצריך שוב לקרוא את ההלל, או שכיוון שהלל הוא מדרבנן, הוא קל יותר מק"ש, ולהלכה, טוב לחזור ולקרוא בלי ברכה.

הקורא הלל למפרע לא יצא, דהיינו, שהקדים פסוק מאוחר לפסוק מוקדם יותר, והמקור לזה הוא מדברי הגמרא שלומדת זאת מהפסוק 'ממזרח שמש עד מבואו מהולל שם השם', כמו שהשמש הולכת ממזרח למערב, כך ההילול צריך להיות כסדר, ואומר המ"ב, שאם הקדים פרשה לחברתה, אע"פ שאינו רשאי, בדיעבד יצא, וכמה אחרונים מחמירים בזה גם בעניין הפרשיות, כיוון שהם סמוכים זה לזה בתהילים, ולכן אם הקדים פרשה לחברתה, טוב להחמיר בזה ולחזור ולקרוא את ההלל, ולעניין ברכה יש לעיין בדבר, ולכן יאמר בלי ברכה.

טעה ואמר פסוק מאוחר יותר, דהיינו, שדילג על פסוק באמירת ההלל, לא ישלים את הפסוק במקום בו הוא עומד, כיוון שאז נמצא שהוא קורא את ההלל למפרע, אלא יחזור ויאמר את ההלל כסדר מהפסוק שהוא טעה בו, ואם אינו יודע היכן טעה, יחזור לראש הפרשה שנפל לו הספק.

צריך לעמוד בשעה שקוראים את ההלל, והמקור לכך הוא, כיוון ההלל שהוא עדות שבחו של מקום ונפלאותיו, וניסים שעשה לנו, ומצות עדות היא בעמידה, וטעם נוסף בזה הוא מהפסוק 'הללו עבדי ה' שעומדים בבית ה', רואים שמצוותו בעמידה, אבל בליל פסח יושבים באמירת ההלל, והטעם בזה הוא כיוון שחולקים אותו לחלקים, לא הטריחו אותו לעמוד פעם אחר פעם, ועוד טעם בזה, כיוון שבליל פסח הוא דרך הסיבה וחירות, ולכן גם ההלל נאמר כך, ובדיעבד אם אמר את ההלל בישיבה בזמן שאומרים אותו בעמידה, יצא.

דן הבה"ל, מה הדין כאשר סומך על דבר ואומר את ההלל, האם דין סמיכה כעמידה או לא, ומביא בזה מחלוקת בין הפוסקים, ולהלכה, סמיכה אינה כעמידה, אבל אם סומך על דבר באופן שאם הוא ינטל, הסומך לא יפול, בוודאי מותר.

כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
"שאלתי את מרן הגר״ח שליט״א האם הוא ׳מרשה׳ לי לנתק את הטלפון לפחות בזמן הלימוד?"
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים