האם מותר לאכול בשר צלוי בליל הסדר ?

כ"ז אייר תש"פ - סימן תע"ו
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מדוע צריך להיזהר שלא לאכול ולשתות יותר מדאי בליל הסדר?מה העניין לאכול ביצים בלי הסדר?ומה נהגו בעניין אכילת הזרוע? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תע"ו במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אומר השו"ע, מקומות שנהגו לאכול בשר צלי בליל פסח, אוכלים, אבל אותם מקומות שנהגו שלא לאכול בשר צלוי בפסח, לא אוכלים, וטעם הדבר, גזירה שמא יאמרו בשר פסח הוא, שהרי הפסח נאכל צלי, והרי הוא אוכל צלי, ונמצא אוכל קדשים בחוץ, ומביא המ"ב, שבאותם מקומות שלא נהגו לאכול, גם צלי קדר לא אוכלים, דהיינו, צלי שנצלה בקדירה בלי מים או משקה, אלא מתבשל ברטיבות שיוצאת ממנו בעצמו, ואע"פ שפסח פסול בצלי קדר, בכ"ז אסור מפני מראית עין, שלא יבואו להתיר גם צלי אש, ואפילו אם קודם בישל את הבשר במים ואח"כ צלה אותו שהוא בוודאי אסור לקרבן פסח, שהרי בישל אותו במים, בכ"ז אסור לאוכלו בליל פסח, ומטעם הנ"ל, ולצורך חולה קצת, יש להקל בזה, ואם היה צלוי ואח"כ בישלו, מותר לכולם.

בכל מקום אסור לאכול שה צלוי כולו כאחד, ואומר המ"ב, בין שה כבשים ובין שה עיזים, ו'כולו כאחד' היינו, ראשו על כרעיו ועל קרבו, וטעם האיסור בזה הוא, מפני שהוא דומה מאוד לקרבן פסח, ונראה כאוכל קדשים בחוץ, אבל אם היה מחותך, או אפילו מחובר אלא שחסר ממנו אבר, ובשעת הצלייה הניח את אותו אבר ביחד עם שאר הבשר, וא"כ זה נראה שה שלם, בכ"ז מותר, ואם שלק ממנו אבר אחד ואח"כ צלה את כולו כאחד, כיוון שזה לא דומה לצליית פסח, הרי זה מותר, שהרי הפסח צריך להיות כולו צלוי, ולכן באופנים הללו, הדין הוא, שזה לא דומה לקרבן פסח, ומותר.

אומר הרמ"א, לא יאכל או ישתה יותר מדאי בליל הסדר, כדי שלא יאכל את האפיקומן אכילה גסה, או כדי שלא ישתכר ויישן מיד, והרי אדם חייב לעסוק בסיפור יציאת מצרים כל הלילה, ואם יאכל יותר מדאי, הוא ישתכר ויישן מיד, ואומר המ"ב, שאם אוכל את האפיקומן במצב של שובע עד כדי כך שנפשו קצה באכילה, הוא לא יצא יד"ח מצות אכילת אפיקומן, והמצוה מן המובחר היא לאכול את האפיקומן באופן שעדיין יש לו קצת תאווה לאכול, שהרי האפיקומן הוא זכר לקרבן פסח, וקרבן פסח נאכל על השובע, א"כ, יש עניין לאכול את האפיקומן על השובע, אבל כאשר הוא קץ באכילתו, לא יצא יד"ח, כיוון שזה לא נחשב לאכילה, ומביא המ"ב בשם הפוסקים, שלא תהיה אכילת האפיקומן עליו לטורח, כיוון שע"י זה לא מקיים מצוה מן המובחר.

אומר השו"ע, אפילו בשר עגל ועוף, וכל דבר שטעון שחיטה, אסור לאכול צלי במקום שנהגו שלא לאכול צלי, ועגל ועוף אינם כשרים לקרבן פסח, ובכ"ז לא רק סוג בהמה כזאת שאפשר להקריב אותה לקרבן פסח, אלא גם בשר עגל או עוף שאינם כשרים לקרבן פסח, במקומות שנהגו שלא לאכול צלי, גם אותם אסור לאכול, ומבאר המ"ב שהטעם הוא, שמא העולם יטעו בין צלי לצלי, ויבואו להתיר גם בשר צלוי מכבשים ועיזים, אבל דבר שאינו טעון שחיטה, כגון ביצים ודגים, מותר לאוכלם צלויים בליל פסח, כיוון שהם לא קשורים כלל לבשר בהמה.

אומר הרמ"א, נוהגים בקצת מקומות לאכול בסעודת ליל הסדר ביצים, זכר לאבלות, ונראה שהטעם הוא, כיוון שליל ט' באב חל באותו יום שחל ליל א' של פסח, וטעם נוסף זכר לחורבן, שהרי היו מקריבים קרבן פסח, ועכשיו לא יכולים להקריב קרבן פסח, אז יש עניין לאכול ביצים, ומביא המ"ב בשם הגר"א, שיש עוד עניין לאכול ביצים, זכר לקרבן חגיגה שנאכל עם הפסח, ומביא המ"ב, שלא נוהגים לאכול את הזרוע, כיוון שהוא צלוי, ולא אוכלים צלוי בליל פסח, ויש שנוהגים שלא לאכול שום טיבול בליל הסדר מלבד ב' הטיבולים שעושים בסדר, והם, כרפס במי מלח, ומרור בחרוסת, אבל 'כורך' אינו נקרא טיבול שלישי, והוא שייך למרור, ונקרא טיבול שני.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים

2/69
דילוג לתוכן