האם מועיל חיבור בין שתי חצרות ע"י סולם החקוק בכותל?

ט' אייר תשע"ט - סימן שע"ב - סעיף י"ג- סעיף ט"ז

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אשני סולמות שבשניהם יחד אין ד' טפחים האם מועיל לצרף קש להשלימם לשיעור ?סולם שאין בו ד' טפחים מה הטעם שמועיל להשלימו לשיעור ע"י הצמדת הסולם לכותל שחקוק בו שליבות? מה החידוש שאילן יכול לשמש כסולם לחבר בין החצרות?ומה הדין באילן של אשירה? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שע"ב סעיף י"ג – סעיף ט"ז במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

שתי חצרות הסמוכות אחת לשנייה שיש ביניהם כותל בגובה י' טפחים, הכותל חוצץ בין שתי החצרות שלא יוכלו לערב יחד, אא"כ יש באותו כותל פתח ברוחב ד' טפחים, שע"י אותו פתח, שתי החצרות יכולות לערב יחד אם הם רוצים, ויכולים גם לערב בנפרד, ואינם חייבים לערב יחד, וכן יש אפשרות לחבר את שני החצרות, אע"פ שמפסיק ביניהם כותל י' טפחים, וזה ע"י העמדת סולם משני צידי הכותל, ואז הסולם נחשב כפתח, שאפשר לעלות בו מכאן, ולרדת מהצד השני בחצר השנייה, ועי"ז החצרות מתחברות יחד, אבל צריך שרוחב הסולם יהיה ד' טפחים כשיעור פתח.

אדם שהיו לו שני סולמות צרים שבשניהם יחד לא היה שיעור ד' טפחים, והעמיד אותם זה בצד זה, והרחיקם אחד מהשני כדי שבסה"כ יהיה ד' טפחים יחד עם האוויר שביניהם, ומילא את האוויר קש, לא יועיל להתיר לערב יחד, כיוון שהחלק האמצעי הוא החלק העיקרי, ששם מניחים את הרגלים לצורך העלייה, ואם החלק האמצעי עשוי מקש, לא ראוי לעלות על סולם כזה, אבל אם העמיד הסולם באמצע, דהיינו שאת השליבות החזקות יותר הוא הניח באמצע, ומהצדדים הוא הניח קש, א"כ הוא יעלה עם הרגליים באמצע, ובצדדים יאחז בקש, ומצטרף הקש לשליבות כדי להשלים ד' טפחים.

סולם שאין בו רוחב ד', והצמיד את הסולם לכותל, וחקק בכותל שליבות להשלים לד' טפחים, החקיקה מצטרפת לסולם להשלמת ד' טפחים, ולא צריך שהשליבות יהיו בכל גובה הכותל, אלא מספיק שהשליבות יהיו עד גובה י' טפחים בגובה הכותל, כיוון שיש כאן שיעור של פתח, ולכן רק הסולם צריך להגיע עד ראש הכותל, אבל לא השליבות.

כותל של י' טפחים המפריד בין שתי החצרות, וחקק בכותל בלבד כעין שליבות, צריך שיחוק בכל גובה הכותל עד למעלה, ומבאר המ"ב, שחקיקה בכותל לא נוח לעלות עליה, כיוון שזה לא שליבות טובות, לכן יחוק עד למעלה, וכל מה שלמדנו שחקיקה מצטרפת לסולם, או שחקיקה מועילה לבד אם היא בכל גובה הכותל, זה מועיל להכל, בין להשתמש ע"ג הכותל, ובין לערב את שתי החצרות יחד אם החקיקה היא משני הכיוונים.

אילן הנמצא ליד הכותל, וחקק בו כעין שליבות שיוכל לעלות עליו, האילן יכול לשמש כסולם לחבר את שתי החצרות יחד, והחידוש בזה הוא, שהרי אסור לעלות באילן בשבת, וא"כ איך האילן יכול לשמש כסולם לחבר את שתי החצרות? ומבאר המ"ב, שזמן קניית העירוב הוא בבין השמשות, והאיסור לעלות על אילן בשבת, זה רק שבות, ולא גזרו על שבות בבין השמשות.

אילן של אשירה שעשה אותו סולם לכותל, לא יועיל, כיוון שאיסור השתמשות באילן של אשירה הוא מדאורייתא, ונוהג איסור זה בכל זמן, אבל הרא"ש כתב להיפך, ואומר, שאילן סתם, האיסור לעלות עליו הוא איסור של שבת, ואינו מועיל לחבר את שתי החצרות, משא"כ אשירה שהיא איסור של ע"ז, יכול לשמש כפתח, שהרי מצד איסור שבת הוא בסדר, ויש רק סיבה צדדית שא"א להשתמש בו, ולא מחמת איסורי שבת, ואע"ג שגם באשירה אסור להשתמש מצד איסור שבת, שהרי אסור לעלות עליו בשבת, י"ל שצריך שהאשירה תהיה יבשה ללא עלים ופירות, ומעיקר הדין, אין איסור לעלות עליה בשבת, וכן מצד ע"ז מותר, כיוון שזה איסור צדדי, א"כ אשירה יכול לחבר שתי חצרות בשבת.

כשם שמחיצה בין שתי החצרות אם היא גבוהה י', היא מפרידה בין החצרות שא"א לערב יחד, כך חריץ עמוק י' ורחב ד' מפריד בין החצרות שלא יוכלו לערב יחד, ואומר המ"ב, שמדובר שזה הולך לכל אורך שתי החצרות, אבל אם יש פינה אחת של ד' טפחים ששם יש חיבור בין שתי החצרות, אפשר לערב יחד, כיוון שאותם ד' טפחים ישמשו כפתח, ואם סתם את החריץ בתבן וקש, לא מועיל, כיוון שזה ראוי למאכל בהמה, אא"כ ביטלו, ואם היה מלא עפר או צרורות, אפילו בסתמא שלא ביטלו צריכים לערב יחד, כיוון שהם חצר אחת ואינם יכולים להיחלק, אלא חייבים לערב יחד, ואם מילא בפירות, מסתמא ביטל, כיוון שדרכם לעשות שם אוצר, ויש חולקים, וסוברים שלא מבטל פירות הראויים לאכילה, אא"כ הם טבל שאסורים באכילה בשבת.

כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
"שאלתי את מרן הגר״ח שליט״א האם הוא ׳מרשה׳ לי לנתק את הטלפון לפחות בזמן הלימוד?"
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים