האם מברכים הגומל לאחר כל עצירת ביניים בטיסה?

הדף היומי בהלכה כ"א באייר מתחילת סימן רי"ט עד סעיף ג'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רי"ט סעיף א'

- ברכת הודאת היחיד -

מי הארבעה שצריכים להודות? | יורדי הים שעשו עצירה למנוחה ביבשה והמשיכו בנסיעה, האם מברכים על עצירה זו? | חבוש על עסקי ממון, האם מברך? | מה נוסח הברכה ומה עונים הציבור? |

ארבעה צריכים להודות ולברך הגומל, מי שעבר את הים, או את המדבר, או חולה שנתרפא, או חבוש שיצא מבית האסורים, וסימנך "וכל החיים יודך סלה" ר"ת, חבוש, ים, יסורים, חולה שנתרפא, מדבר.

יורדי הים מברכים כשעלו ממנה, ומבאר המ"ב, שלפעמים תוך כדי הנסיעה נחים באיזה יבשה וחוזרים ומפליגים לדרכם, ובאותו זמן לא צריכים לברך הגומל, כיוון שלא סיימו את הנסיעה, אלא רק כאשר מגיעים למחוז חפצם מברכים, וכנ"ל בהולכי מדבריות דווקא כשמגיעים ליישוב.

חולה שנתרפא מברך כאשר הולך ממש כבריא.

חבוש בבית האסורים, יש בזה נידון במ"ב ובבה"ל, האם זה גם כאשר הוא חבוש על עסקי ממון או רק כאשר חבוש על עסקי נפשות, יש צד לומר, שרק כאשר הוא חבוש על עסקי נפשות, ודנים אותו האם להורגו, כאשר ניצל מברך הגומל, אבל על עסקי ממון בכל מקרה לא יהרגו אותו, אז לא יברך, אבל יש צד שגם בזה עצם זה שיוצא לחופשי מברך הגומל.

סעיף ב'

מברך "הגומל לחייבים טובות שגמלני כל טוב", והשומעים אומרים "מי שגמלך כל טוב הוא יגמלך כל טוב סלה", והמ"ב אומר, שאין עניית השומעים מעכבת.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים