האם לימוד תורה מפי רבו פוטר מלחזור לביתו ולבער את החמץ ?

ט"ז חשון תש"פ - סימן תמ"ד- מאמצע סעיף ז' ואם היה הולך"- סוף הסעיף

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אאדם שהלך להציל מפני הסכנה בליל י"ד בניסן, האם צריך לחזור לביתו לפני שהציל כדי לבער את החמץ?באיזה אופן אדם פטור מלבער עיסה של חמץ? ומהו השיעור של חמץ המצריך אדם לחזור לביתו ולבער את החמץ?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תמ"ד סעיף ז' (בחלקו השני) במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אדם שהולך להציל מן הדליקה או מן המפולת בליל י"ד בניסן, ויש לו חמץ בבית, יבטלנו בליבו ולא יחזור ואפילו יש שהות, ודין זה הוא שלא כמו בחלקו הראשון של סעיף ז' שמבואר, שאדם שביום י"ד בניסן הולך לדבר מצוה, כגון למול את בנו, ונזכר שיש לו חמץ בבית, שהדבר תלוי, אם יש לו אפשרות לחזור לבית ולבער את החמץ ואח"כ לחזור למצוותו, יעשה כך, אבל אם אין לו מספיק זמן לחזור לבית ולהספיק למול את בנו, ימול את בנו, ואת החמץ שיש לו בבית, יבטל, שהרי מדאורייתא, ביטול בלבד מספיק, וביעור הוא רק דין דרבנן, ובמקום מצוה לא העמידו חז"ל את דבריהם, אלא העמידו את הדבר על דין תורה, שביטול בלבד מספיק, אבל כאשר מדובר כשהולך להציל מפני הסכנה וכנ"ל, גם אם יש לו זמן לחזור לביתו ולבער את החמץ ואח"כ לחזור להציל, בכ"ז לא יעשה כך, אלא ילך להציל, ולא יחזור לביתו לבער את החמץ, אלא יבטל את החמץ, וטעם הדבר מבאר המ"ב, שבמקום סכנה ילך להציל ויסמוך על הביטול.

באופן שא"א לבטל, כגון בפסח כשנזכר שיש לו חמץ בבית שהוא עובר עליו, ויש לו אפשרות לחזור לביתו ולבער את החמץ, וגם להספיק להציל מפני הסכנה, מבואר, שכיוון שיש לו שהות אח"כ, ילך לבער ואח"כ יציל, ודווקא כשברור לו שיוכל אח"כ גם להציל, אבל בספק, לא יחזור, וכך דעת המג"א, אבל הרבה מהאחרונים חולקים, וסוברים שלא יחזור לביתו לבער, שמא בין כך יטרד, ויקרה משהו שהוא לא יוכל לחזור להציל, ויגיעו למצב של פיקוח נפש.

אדם שיצא לדרך לצורך עצמו, וכן אם יצא ללמוד תורה מפי רבו שזה דבר הרשות, ושמע שיש לו חמץ בבית, יחזור מיד לבער את החמץ, ואע"פ שתלמוד תורה זה עניין גדול, אבל צריך לקיים את מה שלומדים, ושיעור כמות החמץ שבשבילו צריך לחזור כדי לבער אותו, הוא עד כביצה, ופחות מזה מבטלו בליבו ודיו.

אדם שהולך בדרך ונזכר שיש לו חמץ בבית, אם החמץ הוא פחות מכביצה, מספיק ביטול בלבד, אבל אם אינו יכול לבטל, אפילו אם אין שם אלא כזית חמץ, הדין הוא שיחזור הבייתה, ויבער את החמץ מהעולם, אבל אם יש שם פחות מכזית, לא הטריחו אותו לחזור, וכשילך לביתו, יבער.

אדם שנמצא במקום אחר, ויש לו עיסה שלא החמיצה, והוא טרוד וחושש שמא העיסה תחמיץ, מבטל את העיסה בליבו לפני שתחמיץ ואפילו לאחר זמן האיסור, כיוון שבאותה שעה העיסה לא החמיצה, ודינה כמו קודם זמן איסורו, אבל אם החמיצה העיסה, הביטול לא מועיל אם הוא אחר זמן איסורו.

כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
"שאלתי את מרן הגר״ח שליט״א האם הוא ׳מרשה׳ לי לנתק את הטלפון לפחות בזמן הלימוד?"
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים