האם יש תקנה למי ששכח לבדוק חמץ ?

י"ד תשרי תש"פ - סימן תל"ה- סימן תל"ו אמצע סעיף א' "ואם דעתו לחזור"

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אאדם שיוצא לדרך לפני ליל י"ד מתי יבדוק את החמץ שבביתו?האם מברך על ביעור חמץ? ומדוע מי שמצא חמץ בפסח לא מברך על ביעורו?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תל"ה סעיף א' – סימן תל"ו סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אדם ששכח ולא בדק את החמץ בליל י"ד כתקנת חכמים, הדין הוא, שהוא חייב לבדוק את החמץ ביום י"ד, באיזה שעה שיזכור מהיום, ומביא המ"ב, שכדאי להזדרז ולבדוק, כדי שלא ישכח פעם נוספת, וכן יבטל את החמץ אם עדיין יש שהות לכך, ואם לא בדק גם ביום י"ד, יבדוק בתוך הפסח עצמו, ומביא המ"ב שלכאורה אין מקום לבדוק ביו"ט של פסח, כיוון שבכל מקרה אינו יכול לבער אז את החמץ, ובכ"ז מביא מהפר"ח, שהדבר תלוי, אם מדובר באדם שביטל את החמץ לפני פסח שבכל מקרה לא עובר עליו בב"י וב"י, אם הוא לא בדק את החמץ, יבדוק בחול המועד, אבל אם מדובר באופן שלא ביטל את החמץ, וממילא עובר עליו בב"י וב"י, הדין הוא, שאם נזכר שלא בדק, יבדוק ביו"ט של פסח.

אם לא בדק בתוך הפסח, יבדוק לאחר הפסח, כדי שלא ייכשל באיסור חמץ שעבר עליו הפסח שהוא אסור בהנאה, ומביא המ"ב, כל הבדיקות שמדובר כאן, הם ע"י נר ואפילו ביום, ובחורים ובסדקים, אבל לא מברך על בדיקה זו, וטעם הדבר, כיוון שמותר להשהות את החמץ הזה מדאורייתא ומדרבנן, ומה שאסור לאוכלו הוא מטעם קנס, והבדיקה היא רק כדי שלא ייכשל באכילתו, ואם נתחמץ לו חמץ בפסח, יברך עליו כשמבער אותו, ואם בדק וביטל את החמץ לפני פסח, ומצא חמץ בפסח, יש דעות בין האחרונים האם צריך לברך, שאפשר שהברכה שבירך לפני פסח, פוטרת את זה, וספק ברכות להקל, ולא יברך.

אדם שיוצא לדרך לפני ליל י"ד, ולא יהיה בביתו בליל י"ד, אם יוצא מביתו בשלושים יום הסמוכים לחג הפסח, חל עליו חובת בדיקה, ויבדוק את החמץ בלילה לפני שהוא יוצא, וכן יבטל את החמץ, ואם יש לו בנים קטנים שצריכים לאכול חמץ, ישים אותם בבית אחר, ויתן להם שם חמץ, ואת ביתו יפנה מן החמץ, ולא יברך על ביעור חמץ, וטעם הדבר מבאר המ"ב, שהברכה על ביעור חמץ, שייכת רק איפה שהוא בודק את החמץ בליל י"ד, ומשהה אותו לשורפו למחרת, אבל כאן שבודק הרבה לפני פסח, ואת החמץ שהוא ימצא בבדיקה הוא לא ישרוף, אלא הוא רק מפנה את הבית מהחמץ ולוקח אותו למקום אחר, ממילא אין מקום לברך על ביעור חמץ.

אם יוצא לדרך לפני שלושים יום, א"צ לבדוק אז, כי לא חל עליו חובת בדיקה, וכשמגיע פסח, יבטל את החמץ, אא"כ מדובר שהוא רוצה לחזור לביתו בפסח, שאז הדין שונה, ומביא המ"ב מחלוקת, באופן שהוא יודע שיש לו חמץ, האם צריך לבער אותו, י"א שחייב לבער, וי"א שמספיק ביטול, כי תקנת בדיקה לא חלה אלא בתוך ל' יום הסמוכים לפסח ולא קודם לכן.

"יום שבתון אין לשכוח"
"בחיוך הזה דקרת אותו בכל רמ"ח איבריו!"
"אבא, אל תחזור הביתה! המצב בניו-יורק מזעזע!"
"זה הרב שטיינמן?!", הוא שאלני בתמיהה...
בזכות מצוות כיבוד אב ואם - לא נצטרך להיטלטל...
אלף ארבע מאות פרנק, בזכות קריאת שמע בזמנה...
"מה עם חברותות?", שאל ראש הישיבה. ענה הבחור: "יש לי מספיק חברה גם בלי חברותות!"
"בסיום הנסיעה הוצאתי את הארנק ושילמתי לנהג על הנסיעה. עבר זמן, ואני מגלה שהארנק איננו!"
לא תאמינו: מי היו 2 הבחורים שכמעט ועזבו את הישיבה ולבסוף הצמיחו את עולם הישיבות?
צפו: חתונה אצל אדמור מזוטשקא זצוק"ל
הרים הרבי את קולו ואמר: "מי אמר לך שאתה בן אדם?!"
"אני רואה שכל הקיר כולו נפל. אין מדרגות, אין קיר. וה'כף החיים' יושב בעליה וכותב. כולם פחדו..."
"כל פעם שעמדתי לפני נישואי צאצאיי, הקב"ה הזמין לי עסקאות בדרכים שאינן דרכים!"
הנוכל נמלט עם הכסף! - קלטו מיידית השניים. הם מיהרו לתחנת הרכבת והגיעו בשנייה האחרונה...
"שמחה של תורה" • ריקודי סיום הש"ס העולמי של 'דרשו' תש"פ
הפתק שהופך אותי למאושר
"אני לא מכין כעת שלש כוסות תה, ושזה יהיה לעילוי נשמות ילדיי!"...
לאכזבתו לא היה גבול. הוא טלפן מיד לגיסו, ואמר לו - ״צריך לעשות 'לחיים'!"...
"מחר תבוא, אף אחד לא יידע מזה!"
"הרֶגַע! עם המזוודות הלא מסודרות - בא לישיבה ללמוד! כל השאר כבר יסודר..."
כשמרן הגראי''ל שטיינמן נשאל מדוע הוא לא משפץ את הבית שלו
שאל מרן: "ומי אמר שכאשר יש מגפה לובשים מסכה?"
כשהסטודנט המצטיין סירב להיבחן בשבת ונקרא לחדרו של דיקן האוניברסיטה
כששאלו אותו איך הוא מסוגל, הוא ענה: "יש לי שריפה במח!"
"זכינו שיש עכשיו יותר תורה!"
כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
תשובה נחרצת ומפתיעה שענה מרן הגר"ח שליט״א
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים