האם יש עניין לנקות כסאות וקירות שנגע בהם חמץ ?

ה' חשון תש"פ - סימן תמ"ב- סעיף ה'- סעיף ז'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אגבינה שהעמידו בחומץ העשוי משעורים או חטים האם צריך לבערה מן העולם?מה הדין באופן שיש חמץ בסדקי העריבה? וכיצד ינהג אדם שמצא חמץ בסדק עמוק שאין באפשרותו להגיע אליו?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תמ"ב סעיף ה' – סעיף ז' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

שכר שנוצר ע"י שריית חטים ושעורים במים, השכר מוגדר כחמץ גמור, ומי שמשהה אותו בפסח, עובר על 'בל יראה', ומי ששותה אותו בפסח, אם יש בו שיעור חמץ כזית בכדי אכילת פרס, חייב כרת, ואם אין שיעור כזית בכדי אכילת פרס, עובר בלאו, ויש בזה איסור דאורייתא משום טעם כעיקר.

גבינה שהועמדה בחומץ שעשוי משעורים או חטים, צריך לבער אותה מן העולם, ואומר המ"ב, אפילו אם כמות הגבינה מול החומץ הוא ששים, בכ"ז צריך לבער אותה מהעולם, ולא רק הגבינה עצמה, אלא אם הגבינה העמידה גבינות אחרות, גם הם חמץ, וצריך לבער אותם, אא"כ מדובר באופן שהחומץ לבדו אינו יכול להעמיד אלא בעזרת דבר אחר, שאז יש היתר של זה וזה גורם, ומותר אפילו לשתות אותו בפסח.

עוד אומר המ"ב, אם שפכו על הגבינות יי"ש כדי לחזק אותם, מכיוון שהיי"ש ניתן לטעמא, גם אם יש בגבינות ששים כנגד היי"ש, צריך לבער את הגבינות, כי דבר שלטעמא, לא בטיל, אבל זה רק דין דרבנן ולא דאורייתא, ולכן, אם הוא לא ביער אותו לפני פסח ועבר עליו הפסח, הוא לא צריך לבער אותו מהעולם, אלא מספיק שהוא משליך את דמי ההנאה לים המלח, דהיינו, הוא לא נהנה מתוספת היוקר שנגרמה בעקבות החמץ, ומותר לו להנות באופן הזה מהמאכל אחרי פסח, כיוון שכל האיסור של מעמיד וגם מידי דעבידא לטעמא שאינם בטלים, הוא רק דרבנן, ולכן כפי שנתבאר, אם השהה אותם בפסח, אחרי פסח אסור לו להנות מהאיסור, וע"י השלכת הנאת המעמיד לים המלח, מותר.

כתלים וכסאות שנגע בהם חמץ וכעת אין עליהם חמץ, נהגו לשפשף אותם, ויש להם על מה שיסמוכו, ומבאר המ"ב, שאין ללעוג על המנהג הזה ולומר שהוא חומרא יתירה שהרי אין כאן שום חמץ, אלא יש לזה מקור מהירושלמי.

אם יש סדק עמוק שמונח שם חמץ ואינו יכול להגיע לשם כדי לפנות משם את החמץ, יטיח עליו מעט טיט, ובכך הוא מבטלו, וגם אם כמות החמץ שנמצאת שם היא כזית, מועיל לזה הטחת טיט.

בצק שבסדקים שבעריבה, אם יש כזית במקום אחד, חייב לבער אותו, ואע"פ שהכזית ניתן שם כדי לחזק את העריבה והוא בוודאי מבטל אותו, בכ"ז חייב לבער אותו, ואם אין שם כמות של כזית, והוא עשוי לחזק את הכלי או לסתום בו נקב, החמץ בטל במיעוטו, ואם החמץ לא נמצא שם כדי לחזק את הכלי, אע"פ שאין בו כזית, צריך לבער אותו מן העולם, ואומר המ"ב, זה הכל אם יש בכלי סדקים נוספים שגם בהם יש חמץ וסה"כ יש בכלי כזית, אבל כלי שיש בו רק פחות מכזית, אע"פ שהוא לא ניתן כדי לחזק את הכלי, א"צ לבער אותו, ויש חולקים וסוברים, שחמץ פחות מכזית צריך לבער אותו, אא"כ החמץ מטונף קצת, שאז א"צ לבער אותו לכ"ע.

כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
"שאלתי את מרן הגר״ח שליט״א האם הוא ׳מרשה׳ לי לנתק את הטלפון לפחות בזמן הלימוד?"
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים