האם יש עדיפות שאחד יוציא את כולם בברכת המזון

הדף היומי בהלכה ז' בטבת סימן קפ"ג סעיף ז' עד סימן קפ"ד

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן קפ"ג סעיף ז'

- המברך איך יתנהג בכוס של ברכת המזון -

איך הייתה צריכה להיות בהמ"ז? | מדוע ביטלו חז"ל התקנה? | איך המנהג כהיום? | למי ראוי לתת כוס של ברכה? | האם מותר לשאול ולהשיב באמצע בהמ"ז? | בהמ"ז צריכה להאמר בישיבה? | מה הדין בהנ"ל בברכת מעין שבע? | הולכי דרכים איך ינהגו בבהמ"ז? | שלא יתעסק בעיסוקיו באמצע הברכה 

באופן עקרוני, היה ראוי שהמברך יברך בקול את בהמ"ז, והמסובים ישמעו מילה במילה את הברכה של המברך, ובכך יוצאים ידי חובתן, ועי"ז מקיימים את מצוות זימון, כמו שכתוב "גדלו לה' אתי ונרוממה שמו יחדו", עי"ז שהמברך מברך והמסובים שותקים ומכוונים לכל מילה, וכך הייתה צריכה להראות בהמ"ז האמיתית, אבל מכיוון שחכמים חששו שלאנשים יהיה קשה לכוון ולשמוע את כל בהמ"ז מפי המברך, תקנו חז"ל שהמברך יברך בקול, והמסובים יברכו יחד איתו, ואת הברכה הראשונה חובה שהמברך יברך בקול, והמסובים יברכו בשקט, ואז הם ימהרו לסיים את הברכה לפני המברך, כדי שיוכלו לענות אמן על ברכתו.

יש שיטה שסוברת, שגם היום חז"ל רק ביטלו ואמרו, שאת יתר הברכות של בהמ"ז גם המסובים מברכים כל אחד לעצמו, אבל את הברכה הראשונה של בהמ"ז, בזה נשאר הדין כמו , שהמברך מברך בקול והמסובים שותקים ויוצאים יד"ח במה שהם שומעים מהמברך, והמ"ב דוחה את השיטה הזאת, אבל זה ודאי שצריך להקפיד שהברכה הראשונה של בהמ"ז המסובים יברכו בלחש, והמברך יברך בקול, ושאר הברכות יכולים לברך בקול יחד עם המברך.

הרמ"א מביא, שלא נותנים כוס של ברכה אלא לטוב עין, והמ"ב מביא, שכך כתוב בפסוק "טוב עין הוא יברך", טוב עין הכוונה שהוא שונא בצע, וגומל חסד בממונו.


סעיף ח'
בקריאת שמע שואלים ומשיבים מפני היראה ומפני הכבוד, ובתפילה לא שואלים ולא משיבים לא מפני היראה ולא מפני הכבוד, ובהמ"ז דומה לתפילה, ומבאר המ"ב, שכיון שרואים שבהמ"ז צריכה להאמר במקום אחד ולא דרך הליכה, לכן משווים אותה לתפילה ולא לק"ש.


סעיף ט'
צריך לשבת בשעת בהמ"ז, כדי שיוכל לכוון יותר לבהמ"ז, וגם לא יהיה מיסב דרך גאווה אלא באימה, והרמ"א מוסיף, שכך גם כל המסובים ישבו באימה, ואם לא עשה כך, אפילו בירך מהלך, בדיעבד יצא יד"ח.


סעיף י'
י"א שגם ברכת מעין ג' צריך לאומרה מיושב.


סעיף י"א
אם היה הולך בדרך ואוכל, כשמברך בהמ"ז א"צ לישב, כיון שאם נצריך אותו לשבת, דעתו לא תהיה מיושבת עליו, ולכן יברך אפילו תוך כדי הילוך.


סעיף י"ב
אסור לברך והוא עוסק במלאכתו, המ"ב מביא, שהוא הדין לכל הברכות, צריך להתפנות משאר העיסוקים, ולהתרכז בבהמ"ז ובברכה.

לא מוצאים את המפתחות, אולי את הכרטיס?
"מי זה היה 'ראביי נאקמאן פראם ברסלב'?..."
מפתיע: האשה נכנסה לחדרי ודרשה: "אתה מחזיר עכשיו את הכסף למי שהעביר אותו!"
מאיפה נחתו אצלי אלף שקלים?
מי לא רוצה להצליח בכל מעשי ידיו?
מהו סוד ההצלחה?
הזוג מניו יורק היו מוכנים לחיות על לחם צר ומים לחץ, רק לא לעזוב את הכולל...
מדוע לא מתחילים את זמן חורף מיד אחרי החגים?
צפו: באמצע ההקפות נפל ספר התורה. המתפללים לא ידעו את נפשם...
הנהג לא מגיע בשעה שנקבעה, עורך הדין נרדם והכל נראה חסר סיכוי...
לפתע אני שומע רחש מאחד החדרים. זה היה קצת מוזר...
הופיע! לקראת שבת - פרשת וירא
''הכל שווה כדי שלאבא יהיה קשר טוב עם הילד!''
טענתו של עורך הדין, גררה פרץ צחוק אדיר מפיות כל הנוכחים...
"הסיפור התפרסם והכה גלים..."
"תקשיב חבוב, סידרו אותך וקנית אופניים גנובים, אבל עכשיו פתחת חשבון עם בורא עולם..."
מה תעשו היום לסימן טוב לכל השנה?
"הצרור נעלם ובתוכו המפתח היחיד לרכב שלי"
רוצה לפתוח חלון? שלם 10 ש''ח
"אצלי הדלת פתוחה כל היום!"
"לא התפלאתי כשהרופא הסתכל עלי כמי שאיבד את דעתו..."
כמה דבש מייצרת דבורה משך כל ימי חייה?
ברגע אבוד, כשאין מה למרוח בסנדוויץ' של הילד...
הבחורים שניצחו את הפוליגרף המשטרתי
מה עשה הטייס הגרמני בבית הכנסת לפני שהפציץ אותו?
צפו: שיעור המחשה מיוחד על יצור השופר וכשרותו
מדהים: הבקשה הקטנה של מרן הגראי"ל זצוק"ל
הימים הללו הם שעת כושר. אל תחמיץ אותם!
"באמצע בין הזמנים אני מקבל מכתב נוסף ממס-הכנסה. פתחתי. אני קורא ולא מאמין!"...
מה היה דחוף כ"כ לאינסטלטור, לפצח גרעינים באמצע הדרשה?

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים